субота, 17 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС П’ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ПЕРЕВІРКОЮ МНОЖЕННЯМ. ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ДОБУТКІВ

ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС П’ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ПЕРЕВІРКОЮ МНОЖЕННЯМ. ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ДОБУТКІВ 
Мета: ознайомити учнів з правилом порівняння багатоцифрових чисел у межах 100 000; вдосконалювати вміння читати і записувати п’ятицифрові числа; повторити письмове ділення; вчити розв’язувати задачі двома способами; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Усні обчислення 
Гра «Ланцюжок» 
Ділене 100, дільник 4, знайди частку; помнож на 3; відніми 8; додай 33; збільш в 10 разів; відніми 300; зменш у 70 разів; збільш на 69; знайди наступне число; збільш в 9 разів; зменш на 320; зменш в 400 разів. Що вийшло? 
(Відповідь: 1) 
— Визначте закономірність; назвіть по 4 числа в кожному ряду. 
10 005; 20 005; 30 005; 30 100; 30 200; 30 300; 10 500; 11 000; 11 500. 
— Полічить десятками тисяч до 100 тисяч. 
3. Математичний диктант 
- Запишіть числа від 2798 до 2803. 
- Запишіть число, що складається з 17 тисяч і 30 одиниць. 
- Зменшуване 6000, від’ємник 2000. Запишіть різницю. 
- Перший доданок 6000, другий 32 000. Запишіть суму. 
- Розташуйте числа в порядку зростання. 

7025; 725; 56 080; 100; 13 700; 11 050; 15 005. 
(100; 725; 7025; 11 050; 13 700; 15 005; 56 080) 
- Яке число наступне? Запишіть його. 

8706; 12 980; 10 000; 51 739 
(8707; 12 981; 10 001; 51 740) 
 Запишіть суму як одне число. 

600 + 200 + 70 + 3; 7000 + 20; 2000 + 900 + 4; 70 000 + 3000 + 400 + 10 + 2. 
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Порівняння чисел 
— Порівняйте числа: 530 і 513; 125 і 126; 10 001 і 10 002; 9999 і 10 000. 
— З двох чисел менше те, яке під час лічби називають раніше. 
613 < 614. 
При порівнянні чисел застосовуйте прийоми порозрядного порівняння від вищих розрядів до нижчих. Наприклад: 17 326 < 28 454, тому що 1 дес. тис. < < 2 дес. тис. 
— Розгляньте записи і поясніть двома способами, чому записані нерівності правильні. 
18 246 < 18 412                   25 803 > 6957                  43 127 < 43 129 
1 дес. тис. = 1 дес. тис.      25 тис. > 6 тис.                4312 дес. = 4312 дес. 
8 тис. = 8 тис.                            7 < 9                           2 сот. < 4 сот. 
Самостійна робота (завдання 236)
— Під час перевірки самостійної роботи обґрунтуйте відповіді.
25 100 > 25 010                40 009 < 40 090
37 000 < 37 700                59 000 < 95 000
10 000 > 9000                   7070 < 70 007
2. Фізкультхвилинка
3. Дії над іменованими числами (завдання 239, фронтально)
Зразок міркувань
480 см виразити в метрах і сантиметрах.
1 м = 100 см, отже, 400 см — це 4 м і ще 80 см, усього 4 м 80 см.
4. Повторення письмового ділення з перевіркою множенням
Алгоритм письмового ділення
1. Визначення неповного діленого.
2. Визначення кількості цифр частки.
3. Підбір цифр частки.
4. Перевірка правильно підібраної цифри частки.
— Назвіть перше неповне ділене.
— Визначте число цифр частки.
— Поясніть, як знайшли першу цифру частки.
— Перевірте, чи правильно знайдена ця цифра.
— Назвіть друге неповне ділене.
— Поясніть, як знайшли другу цифру частки.
— Перевірте, чи правильно знайдена ця цифра.
— Назвіть третє неповне ділене.
— Поясніть, як знайшли третю цифру частки.
— Перевірте, чи правильно знайдена ця цифра.
Завдання 237; 238 (колективно з поясненням)
Робота в парах (завдання 240)
5. Робота над задачами
Завдання 241
— Самостійно прочитайте задачу. Колективно складіть короткий запис.
I — 355
II — ?, на 89 менше 874
ІІІ — ?
Задачу учні розв’язують самостійно з наступною взаємоперевіркою.
1) 355 – 89 = 266 — друге число;
2) 355 + 266 = 621 — сума двох чисел;
3) 874 – 621 = 253 — третє число.
Завдання 242
Учні колективно складають план розв’язання задачі двома способами.
І спосіб
1) 200 – 80 = 120 (сл.) — більше читає учень за хвилину мовчки;
2) 120 • 5 = 600 (сл.) — більше читає учень мовчки за 5 хв;
(200 – 80) • 5 = 600 (сл.)
II спосіб
1) 80 • 5 = 400 (сл.) — читає учень уголос за 5 хв;
2) 200 • 5 = 1000 (сл.) — читає учень мовчки за 5 хв;
3) 1000 – 400 = 600 (сл.) — більше читає учень за 5 хв — мовчки, ніж уголос. 

6. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» 
Завдання 243 (колективно) 
212; 424; 636; 848 
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 244; 245 (с. 39). 
V. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці? 
— Які знання закріплювали? 
— Що вийшло найкраще? 
— Над чим ще потрібно попрацювати?

Немає коментарів:

Дописати коментар