середа, 14 жовтня 2015 р.

Українська мова 4 клас ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА У РЕЧЕННІ

ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА У РЕЧЕННІ 
Мета: формувати вміння визначати у процесі виконання навчальних вправ відмінки прикметників за відмінками іменників; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного краю. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 178, с. 93) 
— Визначте тип списаного вами тексту. 
— Прочитайте речення із дібраними з довідки прикметниками. 
— Назвіть головні члени у першому і другому реченнях другого абзацу. 
2. Словниковий диктант 
Телефон, трамвай, тролейбус, інженер, океан, портрет. 
— За вибором з одним із словникових слів складіть речення, використовуючи прикметники. 
3. Самостійна робота 
— Спишіть текст, вставляючи у дужках потрібні закінчення. 
— Підкресліть прикметники, виділіть у них закінчення. 
— Визначте їх рід, число, відмінок. 
Втомлен.. мати спочиває на порозі. Крізь прочинен.. вікно доноситься тих.. мелодія. Аж раптом чую знайом.. мамин голос. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що відмінок прикметників можна визначити не лише за закінченням прикметника, але й за відмінком іменника, з яким він пов’язаний. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Аналітична вправа 
— Визначте відмінок прикметників та іменників у кожному стовпчику. 
Цікавої  полю 
білим  пригоди 
безмежному  снігом 
— Утворіть словосполучення, поєднавши слова лівого і правого стовпчиків. 
— Що цікавого ви помітили? (Прикметник стоїть у тому самому відмінку, що й іменник.) 
— Чи можна до іменника у родовому відмінку приєднати прикметник у називному відмінку? 
2. Колективне виконання вправи 179 (с. 94) 
- Виразне читання вірша учнями та визначення його теми. 
- Відшукування прикметників, ужитих у переносному значенні. 
- Визначення відмінка прикметників з обґрунтуванням своїх міркувань. 
3. Ознайомлення з алгоритмом визначення відмінка прикметника (с. 94) 
4. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Тренувальна вправа 180 (с. 94–95) 
— Яка головна думка тесту? 
- Самостійне виконання учнями другого завдання до вправи. 
- Перевірка виконаної роботи. 
Колискову (З.), маленьким (Ор.), веселі (З.), з бадьорою (Ор.), далека (Н.), коротшою (Ор.), цікавішою (Ор.). 
— Зверніть увагу на два останні прикметники (коротшою, цікавішою). 
— Від яких прикметників вони утворені? (Короткий, цікавий) 
— Які форми прикметників можна утворити за зразком, поданим у третьому завданні вправи? 
— Запишіть каліграфічно виділене речення (с. 95). 
— Знайдіть у ньому підмет і присудок. (Підмет — Батьківщина, присудок — пісні) 
— Визначте їх відмінок. 
— Поширте речення прикметниками. 
— У якому відмінку стоять прикметники? 
2. Поетична хвилинка 
— Прослухайте запис «Пісні про рушник» на слова А. Малишка. 
— Спробуйте з пам’яті вставити пропущені прикметники. 
...(Рідна) мати моя, ти ночей не доспала, 
і водила мене у поля край села, 
і в дорогу... (далеку) ти мене на зорі проводжала, 
і рушник... (вишиваний) на щастя дала. 
Хай на ньому цвіте... (росяниста) доріжка, 
і... (зелені) луги, й... (солов’їні) гаї, 
і твоя... (материнська) ... (ласкава) усмішка, 
і... (засмучені) очі... (хороші) твої. 
Для учнів, які потребують допомоги, учитель може роздати картки-підказки. 
Слова для довідок: рідна, далекий, вишиваний, росяниста, зелений, солов’їний, материнська, ласкава, засмучений, хороший. 
3. Творча робота 
— Від поданих словосполучень утворіть прикметники за зразком. 
Зразок: минулий рік — минулорічний. 
Багато років — ... 
Каре око — ... 
П’ятий поверх — ... 
Легке крило — ... 
Світле волосся — ... 
Прудка нога — ... 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Від чого залежить відмінок прикметника? 
— Як визначити відмінок прикметників? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 181 (2), с. 95; правило (с. 94). 

Немає коментарів:

Дописати коментар