середа, 14 жовтня 2015 р.

Українська мова 4 клас УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА ТЕМОЮ «ПРИКМЕТНИК»

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА ТЕМОЮ «ПРИКМЕТНИК» 
Мета: перевірити вміння учнів визначати рід і число прикметників, узгоджувати прикметники з іменниками, визначати відмінок прикметників; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 212 (2), с. 107) 
2. Робота над прислів’ями 
— Властивість прикметників здавна підмітив народ і, зазвичай, використовує їх у загадках, прислів’ях, приказках. Згадайте прислів’я, у яких є прикметники.
Від теплого слова і лід розмерзає. 
Гостре словечко коле сердечко. 
Від солодких слів буває гірко. 
Вода все сполоще, а злого слова — ні. 
3. Каліграфічна хвилинка 
Вк ол до ом ез вг зг 
навколо згодом незадовго 
4. Словникова робота 
Гра «Така цікава буква» 
Школярі пригадують і записують якомога більше слів, до складу яких входять дві однакові букви. 
Зразок: 
Щогодини, щотижня. 
Шеренга, посередині. 
Держава, фанера тощо. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про прикметник. 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота за підручником (с. 108–109) 
Вправи 213–214 
ЗАСІВАНКИ 
Сійся, родися, 
Жито, пшениця, 
Горох, чечевиця, 
І всяка пашниця, 
Внизу корениста, 
Зверху колосиста, 
Щоб на майбутній рік 
Було більше, ніж торік. 
Щоб всього було доволі 
І в коморі, і на полі. 
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком
Поздоровляю!
Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!
2. Робота в парах
1) До словосполучень доберіть синоніми з префіксом без-, з одним із словосполучень складіть і запишіть речення.
Ясне небо — (безхмарне небо).
Вічна пам’ять —
жорстокий учинок —
правильна відповідь —
2) Поясніть значення фразеологізмів.
Пійматися на гачок — (занадто довірливо до чогось поставитись).
Сім п’ятниць на тиждень — (про тих, хто легко змінює своє рішення).
3. Робота в групах
— Удоскональте текст, щоб було зрозуміло, про яку пору року йдеться. Визначте рід, число, відмінок прикметників.
Одного ____ ранку Івась пішов на прогулянку. Світило ____ сонце. Стиха шуміли ____ дерева. Верба схилила свої ____ коси до ____ води.
4. Фізкультхвилинка
Зупинемо навчання час.
Фізкультпауза у нас.
Руки, наче крила в птаха,
Що летить, не знає страху.
Вгору-вниз їх підіймаю
І доверху підлітаю.
А тепер — метелик я,
Рух дає мені життя.
До плечей згорну я руки,
Колові зроблю я рухи.
А голівкою покрутим —
Небезпек не має бути.
Якщо поруч небезпека,—
Геть втікаємо далеко.
5. Тестування
1 варіант
1. Позначте правильне твердження.
У називному відмінку однини прикметники жіночого роду мають закінчення:
а) -а, -я; 
б) -ий, -ій;
в) -е, -є.
2. Як утворився прикметник прохолодний?
а) За допомогою суфікса;
б) префікса;
в) префікса та суфікса.
3. Запишіть прикметник літній у давальному відмінку.
4. Визначте відмінок прикметника у поданому реченні.
Навесні вбирається калина у смарагдове намисто.
5. Яким членом речення зазвичай виступає прикметник?
6. Запишіть три словосполучення, у яких прикметники вжито у переносному значенні.
7. Складіть і запишіть речення, у якому прикметник осінній стоїть у Р. в. однини.
8. Доберіть прикметники до іменника кошеня.
9. Подані словосполучення замініть за зразком і запишіть.
Зразок. Галявина в лісі — лісова галявина.
Пісня солов’я —
Хліб із жита —
Кора дуба —
Плаття із шовку —
10. Запишіть словосполучення, поставивши прикметники у відповідних відмінках. Визначте число, рід і відмінок прикметників.
У (синє) небі.
(Осінній) ранку.
У (порожній) коридорі.
(Художній) фільму.
11. Від іменників утворіть прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Складіть словосполучення.
Зразок. Україна — українське село.
Київ, Тернопіль, козак.
12. Спишіть, розкриваючи дужки. Визначте відмінки прикметника. До виділених прикметників доберіть і запишіть слова-антоніми.
На (вечірній) небі з’явилися перші зірочки.
Серед (пшеничний) колосків червоніли маки.
2 варіант
1. Як утворився прикметник журливий?
а) За допомогою префікса;
б) суфікса;
в) префікса та суфікса.
2. Підкресліть зайве слово. Запишіть з ним словосполучення.
Прегарний, прекрасний, чудовий, красивий, делікатний.
3. Позначте суфікс, за допомогою якого можна утворити прикметники від поданих іменників: село, Суми, гора, Буковина.
а) -ськ-;
б) -зьк-;
в) -цьк-.
4. Позначте прикметник, у якому перед закінченням у Р. в. пишеться знак м’якшення.
а) Чесний;
б) міцна;
в) синє. 
5. Складіть і запишіть речення, у якому прикметник молодша стоїть у давальному відмінку однини. 
6. Позначте правильне твердження. 
Кольоровий сон, залізна воля, золоте серце, солодкі мрії, холодний погляд. 
а) Подані прикметники вжиті у прямому значенні; 
б) перші три прикметники вжиті у переносному значенні; 
в) усі прикметники вжиті у переносному значенні. 
7. Визначте відмінок прикметника у поданому реченні. 
У синій глибині віддзеркалює віття сокорини. 
8. Доберіть прикметники до іменника яблуко. 
9. Подані словосполучення замініть за зразком і запишіть. 
Зразок. Галявина в лісі — лісова галявина. 
Зарості очерету — 
Шафа для книг — 
Поля пшениці — 
Книга із бібліотеки — 
10. Запишіть словосполучення, поставивши прикметники у відповідних відмінках. Визначте число, рід і відмінок прикметників. 
У (домашнє) завданні. 
(Літній) вечора. 
В (останній) ряді. 
(Рання) осені. 
11. Від іменників утворіть прикметники з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Складіть словосполучення. 
Зразок. Україна — українське село. 
Львів, чумак, Полісся. 
12. Спишіть, розкриваючи дужки. Визначте відмінки прикметника. До виділених прикметників доберіть і запишіть слова-антоніми. 
(Рання) росою вмиваються птахи. 
Діти раділи (тепла) (літня) сонечку. 
Оцінювання 
Максимальна кількість — 12 балів. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Що сьогодні на уроці для вас здалося складним? 
— Як ви будете використовувати те, що вивчили? 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Запитання і завдання для повторення (вправа 215, с. 109). 

Немає коментарів:

Дописати коментар