середа, 21 жовтня 2015 р.

Природознавство 4 клас ВОДОЙМИ УКРАЇНИ

ВОДОЙМИ УКРАЇНИ 
Мета: уточнити та розширити знання учнів про водойми України, про річки, їх будову, особливості гірських і рівнинних річок; розвивати пізнавальний інтерес, мовлення; виховувати бережливе ставлення до багатств рідного краю. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 112). 
2. Фронтальна робота 
— Розподіліть властивості корисних копалин та горючих корисних копалин. 
Кам’яне вугілля              Нафта                 Природний газ 
пальне          коричневого кольору  газоподібне 
сипке                має запах             важче за воду 
чорного кольору  маслянистий         не має запаху 
крихке тверде                                    легше за воду 
рідина                 легкий           безбарвний 

— Запропонуйте шляхи збереження горючих корисних копалин. 
— Назвіть родовища горючих корисних копалин в Україні. 
— Якщо ми подивимося на карту, глобус, то побачимо, що переважає блакитний колір. Чому? (Значну частину поверхні землі займає вода.) 
— Де вона знаходиться на планеті? (У річках, озерах, морях, океанах тощо.) 
— Подивіться на фізичну карту України — численні сині жилки вкривають її територію складним узором. Це великі й малі річки, озера, водосховища, лимани, канали тощо — сукупність вод, які необхідні людям для життя і господарської діяльності. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про водойми України. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Розповідь учителя 
— Вода — цінний дар природи. Без води не було б життя на Землі. Тому до водойм треба ставитися дбайливо, по-господарськи їх використовувати та охороняти. 
— Які водойми ви знаєте? 
— В Україні налічується 70 тисяч річок, з них близько 4 тисяч — завдовжки понад 10 км, 137 річок — завдовжки понад 100 км. 
— Дніпро — найбільша в країні і третя за величиною в Європі (після Волги і Дунаю) річка. Вона бере початок на півночі Смоленської області і котить свої води до Чорного моря через Росію, Білорусь, Україну, долаючи шлях 2201 км. У межах України довжина Дніпра складає 981 км. Найбільшими притоками Дніпра є Прип’ять і Десна. Меншими за величиною є Тетерів, Псел, Ворскла, Рось, Самара, Конка, Інгулець. Усього у басейні Дніпра — 1424 притоки. 
Дністер — друга за величиною річка України, яка протікає у семи областях. Початок бере на північному сході схилу Карпат і впадає у Дністровський лиман Чорного моря. Загальна протяжність річки — 1352 км. Протяжність Україною — 692 км. На території України в Дністер впадають майже 500 річок. 
Південний Буг — річка на південному заході України. Єдина велика річка України, що повністю протікає по її території. Довжина річки — 857 км. Південний Буг має 301 приток, кожен з яких завдовжки до 10 км. 
До великих річок належить також Сіверський Донець. Його довжина складає 1053 км, а в межах України — 672 км. 
Дунай — друга за протяжністю (після Волги) річка в Європі. Довжина — 2960 км. Її називають «інтернаціональною» річкою, оскільки від витоку до гирла вона протікає по території або по межі 10 держав. 
— Ріки України — це багатство нашої Батьківщини. З давніх часів вони використовуються як судноплавні шляхи для перевезення вантажів і пасажирів. На річках побудовані гідроелектростанції. Воду річок використовують для зрошування земель, а також там розвинене рибне господарство. 
2. Робота за підручником (с. 113–116) 
Вправа «Мікрофон» 
Учні відповідають на запитання на с. 113. 
— Як утворюється джерело? 
— Приємно напитися джерельної води. Запишіть, чому вона чиста і холодна. 
— Що відбувається з водою, коли вона проходить через товщу землі? Дайте правильну відповідь: очищається, забруднюється, нагрівається, охолоджується. 
— Як утворюється річка? 
— Що таке виток річки? Що може бути витоком річки? 
— Розкажіть за малюнком 103 про річкове русло. 
— Розкажіть за малюнком 104 про будову річки. 
— Які притоки є у Дніпра? 
— Як визначити лівий і правий берег річки? 
— Які бувають річки? 
— Що ви дізналися про рівнинні і гірські річки? 
— Назвіть рівнинні річки України. Розкажіть про них. 
— Назвіть гірські річки. 
— Чим живляться річки? 
Учні виконують практичну роботу на с. 116. 
— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника». 
— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 116. 
— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник? 
3. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Гра «Відгадай» 
— Про яку річку йдеться? 
«Коли ми під’їхали до річки, мені стало ніяково. Вода мчала зі скаженою швидкістю, увесь час чувся гул каменів, що перекочуються. Мій кінь тривожно пирхав, а у мене від швидкої течії починала крутитися голова, але потрібно було, не втрачаючи часу перебиратися на ту сторону, оскільки вода прибувала з кожною хвилиною». 
«Привільно несе свої могутні води красуня річка, чим далі вона тече, тим стає багатоводнішою, ліниво, спокійно течуть її прозорі води, тут можна бачити багато піщаних мілин, у весняну повінь річка широко розливається». 
2. Гра «Закінчи речення» 
Річки несуть свої води у... 
Місце, де починається річка, називається... 
Місце, де річка впадає у море, озеро або іншу річку, називається... 
Руслом називається... 
Гирло це — ... 
Кожна річка має... 
Річки впадають... 
Менші річки, що впадають у велику річку, називаються... 
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Чого вас навчив сьогоднішній урок? 
— Назвіть річки України. 
— Яка річка найдовша? 
— Де бере початок Дніпро? 
— Назвіть притоки Дніпра. (Прип’ять, Псел, Ворскла, Десна) 
— Де бере початок Дністер? 
— Де протікає Сіверський Донець? 
— Куди впадає Південний Буг? 
— Де на території України протікає Дунай? 
— Які бувають річки? 
— Розкажіть про будову річки. 
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Підручник (с. 113–116). 
Знайти прислів’я і приказки про річки, дібрати пісні, у назвах яких згадуються річки, скласти вірші про річку. 

2 коментарі: