середа, 14 жовтня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ПРИКМЕТНИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМАХ, ВВЕДЕННЯ ЇХ У ТЕКСТ

ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ПРИКМЕТНИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМАХ, ВВЕДЕННЯ ЇХ У ТЕКСТ 
Мета: закріплювати вміння учнів визначати відмінок прикметників у реченні за питаннями, закінченням та відмінком іменника; розвивати мовленнєве чуття; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати уважність, старанність, наполегливість у вивченні рідної мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
Всі за парти ми сідаємо, 
До роботи приступаємо. 
Щоб помилок уникати, 
Треба пильність розвивати! 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 181, с. 95) 
— Визначте тип списаного вами вірша. 
— Чому ви так уважаєте? 
— Як виконали друге завдання? 
— Назвіть прикметники-антоніми, які ви знайшли у тексті. (Доброго — злого) 
— Порівняйте написання слів у тексті з їх вимовою, поданою у рамці на с. 95 підручника. 
— Які висновки можна зробити? 
2. Каліграфічна хвилинка 
Уу Ук Дд Дн 
Моя Україно, як я тебе люблю, 
Твої зелені луги, твої розлогі степи, 
Дніпра ревучого славетнії пороги 
І хвилі золоті твоїх шовкових нив. 
— Підкресліть прикметники, визначте їх відмінок. 
3. Вправа «Мозковий штурм» 
— Що називають прикметники? 
— На які питання вони відповідають? 
— З якою частиною мови пов’язаний прикметник у реченні? 
— Як змінюються прикметники? 
— Як визначити відмінок прикметників? 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння визначати відмінок прикметників у реченні та правильно вживати їх у власному мовленні. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Творча робота. Вправа 182 (с. 95) 
— Утворіть загадки про відомі вам предмети. 
— Визначте відмінки іменників та пов’язаних з ними прикметників. 
— Поясніть, чому вжитий вами прикметник має такий самий відмінок, як і іменник, з яким він пов’язаний. 
2. Робота в парах. Вправа 183 (с. 96) 
— Прочитайте завдання до вправи. 
— Змініть закінчення називного відмінка однини на закінчення орудного відмінка. 
— Доберіть по кілька прикметників до кожної моделі. 
— Утворені прикметники запишіть за зразком. 
(Великий, велика, велике, великі. Великим, великою, великим, великими. Мужній, мужня, мужнє, мужні. Мужнім, мужньою, мужнім, мужніми) 
— Виділіть закінчення утворених прикметників. 
3. Словникова робота 
Загадка 
- Сашко покликав: «Швидше, мамо! 
Поштарка принесла нам... (телеграму)!» 
Телеграма — це слово грецького походження: tele означає «далеко», а gramma — буква. 
— Доберіть якомога більше прикметників до слова телеграма. (Термінова, вітальна, неочікувана, приємна) 
Гра «Знайди слово» 
ТАЧЕРЕАЕРОДРОМТУ (аеродром) 
Аеродром (летовище) — територія, обладнана комплексом інженерних споруд, радіотехнічними засобами, які забезпечують стоянку, зліт, посадку і технічне обслуговування літаків. 
4. Фізкультхвилинка 
5. Коментоване письмо. Вправа 184 (с. 96) 
— Запишіть подані іменники у місцевому відмінку, використовуючи відповідні прикметники. 
— Доберіть антоніми до виділених слів. (Далекий — близький; волога — суха; гомінливе — тихе) 
— Складіть речення з одним із словосполучень та запишіть його в зошит. 
6. Хвилинка спілкування (с. 96) 
— Що ти знаєш про Інтернет? 
— Чому його називають великою павутиною? 
7. Самостійна робота. Вправа 185 (с. 96–97) 
1 варіант записує 1, 2 речення; 
2 варіант — 3 і 4 речення. 
Взаємоперевірка робіт. 
— Доберіть синоніми до слова кривавий. (Гарячий, червоний) 
V. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що повторили на уроці? 
— Що цікавого дізналися? 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 186, с. 97. 

Немає коментарів:

Дописати коментар