понеділок, 19 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ 
Мета: ознайомити учнів з прийомом письмового множення круглих чисел; почати роботу з ознайомлення учнів із задачами на спільну роботу; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Усні обчислення 
Гра «Ланцюжок» 
Ділене 1000, дільник 100, знайди частку; збільш у 10 разів; збільш на 10; у скільки разів отримане число більше, ніж 2? на скільки отримане число менше, ніж 100? знайди добуток отриманого числа і 2; знайди різницю отриманого добутку і 36; збільш у 2 рази; збільш на 92; збільш у 10 разів; знайди добуток даного числа і числа 9; знайди суму отриманого числа і 2000; зменш у 1000 разів; знайди частку отриманого числа і 5. Що вийшло? 
Відповіді: 10; 100; 110; 55; 45; 90; 54; 108; 200; 2000; 18 000; 20 000; 20; 4. 
2. Математичний диктант 
— Запишіть тільки відповіді. 
- Збільш 86 у 100 разів. 
- Знайди восьму частину числа 480. 
- Невідоме число збільшили у 7 разів і отримали 420. Яке число невідоме? 
- Яке число потрібно розділити на 1000, щоб отримати 342? 
- Число 99 збільшити в 4 рази. 
- Число 5763 зменшити на 6 десятків. 
- 3 хв 20 с — записати в секундах. 
- Скільки метрів у 20 000 см? 
- Скільки хвилин у 4 годинах? 

Відповіді: 8600; 60; 60; 342 000; 396; 5703; 200 с; 200 м; 240 хв. 
3. Аналіз контрольної роботи 
-  Загальна характеристика виконання контрольної роботи. 
- Аналіз типових помилок. 
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Підготовча робота 
Завдання 558 (усно) 
Завдання 559 (усно) 
— Поясніть, як міркували при знаходженні добутків. 
2. Пояснення вчителя 
— Розгляньте способи множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. 
2800  2800 
    3      3 
       8400         8400 
— Розгляньте перший спосіб. 0 помножити на 3 буде 0. Пишемо 0. 0 помножити на 3, буде 0. Пишемо 0. 8 помножити на 3, буде 24, 4 пишемо, 2 запам’ятовуємо. 2 помножити на 3, буде 6 і ще 2, буде 8. Пишемо 8. 
Два нулі, які були наприкінці першого множника, залишилися і в кінці добутку. Кажуть, що два нулі зносимо. Тому множники розміщують по-іншому. Другий множник записують так, щоб нулі залишились праворуч. 
3. Первинне закріплення 
Завдання 560 (1) 
— Розгляньте, як записується дія множення, якщо один з множників закінчується нулями. 
Завдання 560 (2) («ланцюжком» з коментуванням біля дошки і в зошитах) 
6700  84000  130000  760 
     2        6          7     5 
      13400        504000          910000        3800 
4. Фізкультхвилинка 
Тут трава росте висока, 
Тут стежинонька вузька. 
Вище руки, вище ноги — 
Не проста у нас дорога. 
А тепер ідемо боком — 
Із підскоком, із підскоком. 
Походили на носочках, 
А тоді на п’ятах. 
Випростали добре спини 
І звели лопатки. 
ІV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Самостійна робота 
Завдання 561 (з подальшою взаємоперевіркою в парах) 
а • 10 + 300, якщо а = 4, то 4 • 10 + 300 = 340 
а • 10 + 300, якщо а = 40, то 40 • 10 + 300 = 700 
а • 10 + 300, якщо а = 400, то 400 • 10 + 300 = 4300 
с • 10 + 300, якщо а = 210, то 210 • 10 + 300 = 2400 
2. Робота над задачами 
Завдання 564 
Учні вивчають задачу, «ланцюжком» відповідають на питання задачі усно. 
1) Маса 6 коней: 600 • 6 = 3600 кг = 3 т 6 ц (відповідь записати в тоннах і центнерах). 
Маса 2 корів: 480 • 2 = 960 кг = 9 ц 60 кг 
Маса 10 овець: 40 • 10 = 400 кг = 4 ц (відповідь записати в центнерах). 
2) 480 • 2 – 600 = 360 (кг) — маса 2 корів більше маси 1 коня. 
3) 480 : 30 = 16 (кіз) — за масою замінює 1 корова; 
30 • 5 + 40 • 4 = 310 (кг) — маса 5 кіз і 4 овець разом. 
Завдання 563 
Учні ознайомлюються зі змістом задачі та аналізують її від питання до даних. 
— Що потрібно знати, щоб відповісти на питання задачі? (Потрібно дізнатися, скільки сторінок набирають на комп’ютері два оператори разом.) 
— Це задача на спільну роботу. Оператори працюватимуть спільно. 
— Запишемо вираз для розв’язання задачі. 
(20 + 24) • k, якщо k = 5, то (20 + 24) • 5 = 220 (сторінок). 
— Запишіть розв’язання задачі в зошиті. Зачитайте відповідь. 
— Як зміниться відповідь, якщо k = 10? Перевірте! 
(20 + 24) • 10 = 440; 440 – 220 = 220 
Завдання 562 
Учні вивчають зміст задачі, розглядають малюнки, роблять висновок. 
Відповідь: Роза тримає лілії, Маргарита — троянди, Лілія — маргаритки. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 565; 566 (с. 92). 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що нового дізналися сьогодні на уроці? 
— Що здалося складним? 

Немає коментарів:

Дописати коментар