субота, 17 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ЗАМІНА ОДНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ І МАСИ ІНШИМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ЗАМІНА ОДНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ І МАСИ ІНШИМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 
Мета: формувати в учнів уміння замінювати одні одиниці вимірювання довжини і маси іншими; закріплювати уявлення про обернені задачі; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Бліцопитування 
- Скільки сантиметрів у дециметрі? у метрі? 
- Скільки разів потрібно взяти по 20 см, щоб отримати 1 м? 
- Скільки разів потрібно взяти по 50 г, щоб отримати 200 г? 
- Скільки разів потрібно взяти по 2 см, щоб отримати 2 м? 

— Доберіть потрібні одиниці вимірювання маси. 
слон — 5... (т) яблуко — 150... (г) 
портфель — 3... (кг) мішок картоплі — 2... (ц) 
3. Математичний диктант 
- Запишіть цифрами числа, в яких: 

346 од. класу тисяч і 283 од. класу одиниць; 527 одиниць класу тисяч; 40 одиниць класу тисяч і 120 одиниць класу одиниць. 
- Записати число, що складається з одинадцяти тисяч, одинадцяти сотень, одинадцяти одиниць. 
- Запишіть числа, які почуєте. 

Діаметр екватора Землі 12 756 км; найбільша висота над рівнем моря — гора Еверест — 8 848 м, найбільша глибина — Маріанська западина — нижче рівня моря на 11 033 м.
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Повторення таблиць вимірювання довжини і маси (фронтально) 
— Назвіть одиниці вимірювання маси від більшої до меншої. 
1 т        1 ц      1 кг      1 г 
— Назвіть одиниці вимірювання довжини від більшої до меншої. 
1 км    1 м    1 дм    1 см    1 мм 
Робота в парах (завдання 338, з вибірковою перевіркою) 
48 000 г = 48 кг                  500 000 г = 500 кг 
20 т 20 кг = 20 020 кг        15 т 630 кг = 15 630 кг 
3 ц 25 кг = 325 кг               3 ц 5 кг = 305 кг 
2. Розв’язання нерівностей (завдання 282, колективно) 
— Щоб нерівність 120 – х < 95 була правильною, потрібно вибрати такі значення букви х, які були б більшими за 25. Це числа 30 і 35. 
3. Самостійна робота (завдання 341) 
1 варіант — верхній рядок: 
420 : 7 = 60; 200 : 4 = 50; 48 000 : 8 : 3 = 2000; 180 + 20 • 5 = 280. 
2 варіант — нижній рядок: 
50 • 8 = 400; 300 • 5 = 1500; 30 • 7 + 3 = 213; 300 + 300 : 2 = 450. 
4. Фізкультхвилинка 
5. Робота над задачами 
Завдання 340 
Колективне складання короткої умови задачі. 
100 кг — 18 кг 
900 кг — ? 
Самостійне розв’язування задачі з подальшою взаємоперевіркою в парах. 
900 : 18 • 100 = 5000 (кг) 
Завдання 342 
— Самостійно прочитайте задачу. Складіть короткий запис до неї. 
— Проаналізуйте задачу від питання за коротким записом. Складіть план розв’язання задачі. (Колективне розв’язування задачі з записом на дошці і в зошитах.) 
I вишня — 16 кг ягід ?, розклали в ? ящ. по 7 кг 
II вишня — 19 кг ягід 
1) 16 + 19 = 35 (кг) — ягід усього зібрали; 
2) 35 : 7 = 5 (ящ.) 
(16 + 19) : 7 = 5 (ящ.) 
— Складіть обернені задачі. (В обернених задачах одне з даних чисел приймається за невідоме.) Стисло запишіть обернені задачі. Одну з них розв’яжіть. 
Задача 1 (обернена) 
З двох вишень зібрали 5 ящиків ягід по 7 кг кожен. Скільки кілограмів ягід зібрали з другої вишні, якщо з першою зібрали 16 кг? 
I вишня — 16 кг ягід ?, розклали в 5 ящ. по 7 кг 
II вишня — ? кг ягід 
1) 7 • 5 = 35 (кг) — ягід усього зібрали; 
2) 35 – 16 = 19 (кг) — ягід зібрали з другої вишні. 
(7 • 5) – 16 = 19 (кг) 
Задача 2 (обернена) 
З однієї вишні зібрали 16 кг ягід, а з другої — 19 кг. Усі ягоди розклали порівну в 5 однакових ящиків. Яка маса одного ящика? 
I вишня — 16 кг 
II вишня — 19 кг ?, розклали в 5 ящ. по ? кг 
1) 16 + 19 = 35 (кг) — ягід усього зібрали; 
2) 35 : 5 = 7 (кг) — ягід в одному ящику. 
(16 + 19) : 5 = 7 (кг) 
Завдання 343 
— Прочитайте задачу. (Уточніть значення слів-термінів. З’ясуйте, кому з учнів доводилося спостерігати за приготуванням розчину або брати участь у цьому процесі.) 
— Приймемо 8000 кг цементу за одну частину. 
1) 8000 • 2 = 16 000 (кг) — потрібно піску; 
2) 8000 • 4 = 32 000 (кг) — потрібно щебеню. 
Завдання 344 
— Ознайомтеся з умовою задачі. 
— Складіть коротку умову та розв’яжіть задачу самостійно. 
Один учень працює біля дошки. Решта — у зошитах. Самоперевірка з дошки. 
Завдання 345 
— Ознайомтеся з умовою задачі. Порівняйте текст задачі з її коротким графічним записом. Розв’яжіть задачу самостійно, користуючись планом. 
1) Скільки літрів молока дала б корова за два удої, якби вранці дала молока стільки, скільки і ввечері? 
2) Скільки літрів молока дала корова ввечері? 
3) Скільки літрів молока дала корова вранці? 
1) 25 – 3 = 22 (л); 
2) 22 : 2 = 11 (л); 
3) 11 + 3 = 14 (л). 
Завдання 346 (колективно) 
Завдання 347 (самостійно з наступною взаємоперевіркою в парах) 
120 : 4 • 3 = 90 (кг) 
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 348; 349 (с. 55). 
V. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що повторили сьогодні на уроці? 
— Які завдання сподобалися найбільше? 

Немає коментарів:

Дописати коментар