субота, 17 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНАМИ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНАМИ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА 
Мета: ознайомити учнів з правилом запису будь-якого чотирицифрового числа; закріплювати вміння читати чотирицифрові числа; повторити правило знаходження частини числа і числа за його частиною; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень, розв’язування задач двома способами; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 
Завдання 183 
— Прочитайте числа, в записі яких більше цифр, ніж доданків. Одиниці якого розряду відсутні в цих числах? (8037 — сотні, 9009 — сотні, десятки; 9900 — десятки, одиниці) 
Завдання 184 
— Прочитайте вираз, за допомогою якого розв’язали задачу. 
(60 + 24) : k, якщо k = 12, то (60 + 24) : 12 = 7 (м) 
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Усні обчислення 
— Полічіть тисячами від 1000 до 10 000 і навпаки. 
Робота в групах. «Хто швидше обчислить математичний ланцюжок?» 
0 : (675 – 324) + (18 : 1 – 15) • 1 – 1 • 0 = ? 
(918 – 539) • 0 + (20 : 1 – 14) • 1 – 1 • 0 = ? 
0 • (538 – 296) + (14 : 1 – 6) • 1 – 7 • 0 = ? 
2. Математичний диктант 
- Записати число, що складається з 85 десятків. 
- Скільки сантиметрів у 4 м 2 см? 
- Яке число стоїть між 998 і 1000? 
- Скільки метрів у 900 см? 
- Скільки всього копійок в 1 грн 4 к.? 
- Суму чисел 44 і 56 помножити на різницю чисел 44 і 39. 
- Різницю чисел 500 і 200 зменшити на 30. 
- Суму чисел 25 і 75 зменшити в 4 рази. 
- Добуток чисел 17 і 5 збільшити на 15. 

3. Робота в групах 
— Які знаки дій можна поставити замість О і які цифри — замість__, щоб отримати правильні рівності? 
Кожна група отримує завдання. Перемагає група, яка правильно і швидко виконає завдання.
87 О 2__ = 5__               ___2 : 4О 77 =__  ___ ___ 
18О 3 • 9 = ___ 4            (96О 48) : 8 = __  __  __
__ 3О 5 – 73 = 14__       300 – (80 О3) О 6 = 2 __ 0 
Відповіді: 
87 – 29 = 58                      12 : 4 • 77 = 231 
18 : 3 • 9 = 54                    (96 + 48) : 8 = 18 
43 • 5 – 73 = 142               300 – (80 • 3) : 6 = 260 
IV. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 
1. Робота за підручником 
Завдання 185 
Учні називають пари чисел. Аналізують, що у них спільного і чим вони відрізняються. 
Ознайомлення з правилом запису чотирицифрових чисел 
— Прочитайте числа 7568; 4827: 
7568 — це 7 тис. 568 (сім тисяч п’ятсот шістдесят вісім); 
4827 — це 4 тис. 827 (чотири тисячі вісімсот двадцять сім). 
— На основі складання різних форм представлення числа отримуємо правило запису будь-якого чотирицифрового числа: спочатку записують одиниці розряду тисяч, потім — сотень, десятків, одиниць. 
Завдання 186 (з коментуванням) 
2. Фізкультхвилинка 
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Знаходження частини числа і числа за його частиною 
Практична робота (завдання 187) 
Діти виконують завдання в парах, попередньо повторивши, як знайти частину числа і число за його частиною. 
Завдання 188 
— Щоб знайти частину числа, потрібно великі грошові одиниці перетворити на менші. 
2 грн : 4 = 200 к. : 4 = 50 к.                         520 к. = 5 грн 20 к. 
3 грн 20 к. : 4 = 320 к. : 4 = 80 к.                7050 к. = 70 грн 50 к. 
10 грн : 4 = 1000 к. : 4 = 250 к.                   40 009 к. = 400 грн 9 к. 
80 080 к. = 800 грн 80 к. 
2. Робота над задачами 
Завдання 189 
Після роботи над текстом задачі учні аналізують її. 
— Які колоди були на складі? 
— Що зробили з сосновими колодами? 
— Як знайти кількість розпиляних соснових колод? 
Учні розв’язують задачу самостійно з подальшою взаємоперевіркою. 
Розв’язання 
1) 48 + 56 = 104 (к.) — було на складі; 
2) 56 : 4 = 14 (к.) — соснових розпиляли; 
3) 104 – 14 = 90 (к.) — залишилося на складі; 
4) 90 – 14 = 76 (к.) 
— Поясніть розв’язання задачі виразом. 
48 + 56 – 56 : 4 – 56 : 4 = 76 (к.) — менше розпиляли, ніж залишилося. 
Завдання 190 
Діти розв’язують задачу самостійно з подальшою перевіркою, під час якої з’ясовують, яким способом вони розв’язували задачу. Коментують обидва способи розв’язання. 
І спосіб 
1) 4 + 3 = 7 (кг) — фарби витратили для ремонту одного класу; 
2) 7 • 12 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів; 
(4 + 3) • 12 = 84 (кг) 
II спосіб 
1) 4 • 12 = 48 (кг) — білої фарби знадобиться; 
2) 3 • 12 = 36 (кг) — коричневої фарби потрібно; 
3) 48 + 36 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів; 
4 • 12 + 3 • 12 = 84 (кг) 
3. Самостійна робота (завдання 191) 
Учні виконують завдання в зошитах, один учень працює біля дошки. Перевіряють правильність виконання завдань. 
9999; 1000; 
69997; 6998; 69999; 7000; 70001. 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 192; 193 (с. 31). 
VII. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Чого вчилися? 
— Хто був найактивнішим на уроці? 

Немає коментарів:

Дописати коментар