понеділок, 19 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ

ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ 
Мета: узагальнити уявлення учнів про дію множення, її закони; повторити взаємозв’язок між величинами: швидкість, час, відстань; удосконалювати навички усних обчислень; розвивати мислення, увагу; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Усні обчислення. Гра «Ланцюжок» 
Зменшуване 1000, від’ємник 200, знайди різницю; на скільки ця різниця більше, ніж число 260? у скільки разів отримане число більше, ніж 60? Знайди добуток отриманого числа і 4; знайди суму даного добутку і 64; зменшити її в 4 рази; збільш на 100; збільш у 8 разів; збільш на 5000; зменш в 100 разів; зменш в 5 разів; зменш на 9. Що вийшло? 
Відповіді: 800; 540; 9; 36; 100; 25; 125; 1000; 6000; 60; 12; 3. 
3. Математичний диктант 
— Запишіть тільки відповіді. 
- Ураган рухається зі швидкістю 45 м/с. За скільки секунд він подолає 90 км? 
- Заняття у секції тривають 1 год 10 хв. Скільки це хвилин? 
- Третя частина невідомого числа дорівнює 15. Чому дорівнює це число? 
- Сторона квадрата 80 дм. Чому дорівнює його периметр? 
- Потяг метро рухається зі швидкістю 75 км/год. Скільки проходить потяг за 1/3 години? 
- Скільки яєць у ящику, якщо яйця лежать у 10 рядів по 90 штук у кожному? 
- У булочній до обіду продали 220 батонів, а після обіду — 360 батонів. Скільки всього батонів продали за день? 
- Якщо все зірвані яблука розкласти у відра по 10 кг у кожне, то знадобиться 5 відер. Скільки кілограмів яблук зібрали? 

Відповіді: 2 с; 70 хв; 45; 320 дм; 25 км/год; 900 яєць; 580 батонів; 50 кг. 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 
1. Пояснення вчителя з елементами бесіди 
Завдання 531 
— Самостійно прочитайте текст завдання по частинах. 
— Що таке множення? (Сума однакових доданків) 
— Замініть, де це можливо, приклади на додавання прикладами на множення. Поясніть свій вибір. 
5 + 5 + 5 + 5 = 5 • 4 
17 + 17 + 17 + 17 + 17 = 17 • 5 
103 + 103 + 301 — різні доданки 
а + а + а = а • 3 
— Як називаються числа при множенні? (Множники) 
— Що показує перший множник? (Який доданок) 
— Що показує другий множник? (Скільки разів береться доданок.) 
а • b = а + а + а + а + ... + а 
b разів 
Помножити а на b — означає взяти число а доданків b разів. 
— Які закони множення ви знаєте? (Переставний, сполучний, розподільний) 
- Переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. 

4 • 8 = 8 • 4; а • b = b • а 
- Сполучний закон множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього. 

25 • 9 • 4 = (25 • 4) • 9 = 900; а • b • с = (а • с) • b 
— З переставного і сполучного законів множення виходить, що натуральні числа можна множити в будь-якому порядку. 
18 • 50 • 3 • 2 = 18 • 3 • 50 • 2 = 54 • 100 = 5400 
4 • 17 • 5 = 4 • 5 • 17 = 340 
- Розподільний закон множення. 

(а + b) • с = а • с + b • с 
— Що зробили з кожним доданком? (Помножили на с) 
— Що зробили з добутками? (Додали) 
Завдання 532 (усно) 
— Прочитайте пояснення про розподільний закон (завдання 533). Вивчіть цей закон напам’ять. 
— За допомогою розподільного закону множення знайдіть значення виразу. 
(400 + 30 + 5) • 8 = 400 • 8 + 30 • 8 + 5 • 8 = 3200 + 240 + 40 = 3480 
2. Первинне закріплення 
Завдання 534 
Самостійне читання учнями простих задач. 
— Укажіть задачі, які розв’язуються дією множення. Запишіть розв’язання цих задач. 
1) 15 • 5 = 75 (парт) — у 5 таких класах; 
3) 8 • 4 = 32 — друге число; 
4) 200 • 5 = 1000 (кг) картоплі буде потрібно для отримання 200 кг крохмалю. 
Завдання 535 («ланцюжком», з поясненням) 
245 • 45 < 245 • 46 468 • 25 > 468 • 24 
3. Фізкультхвилинка 
ІV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Колективна робота 
Завдання 536 (з коментуванням) 
2. Робота над задачами 
Завдання 537 
Учні складають задачу, самостійно розв’язують її з наступною взаємоперевіркою. 
Відстань в 30 км велосипедист проїхав зі швидкістю 15 км/год. Яку відстань подолає за цей самий час вершник, рухаючись зі швидкістю 12 км/год? 
1) 30 : 15 = 2 (ч) — час у дорозі; 
2) 12 • 2 = 24 (км) — подолає вершник. 
12 • (30 : 15) = 24 (км) 
Завдання 538 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою з дошки) 
1) 72 : 3 = 24 (км) — відстань; 
2) 24 : 12 = 2 (км/хв) — швидкість, з якою рухався потяг. 
(72 : 3) : 12 = 2 км/хв 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 539; 540 (с. 88–89). 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що повторювали сьогодні на уроці? 
— З’єднайте рівності з назвами законів. 
а • b = b • а розподільний 
a • b • с = (а • с) • b переставний 
(a + b) • c = a • c + b • c сполучний 

Немає коментарів:

Дописати коментар