вівторок, 20 жовтня 2015 р.

Природознавство 4 клас ГЕОГРАФІЧНА КАРТА, УМОВНІ ЗНАКИ НА КАРТІ

ГЕОГРАФІЧНА КАРТА, УМОВНІ ЗНАКИ НА КАРТІ 
Мета: учити учнів розрізняти план і карту; навчати користуватися картою для знаходження місця розташування предметів; сприяти розвитку вмінь порівнювати, робити висновки; виховувати активну пізнавальну діяльність; розширювати кругозір. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 38) 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як зображують Землю на карті. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Пояснення вчителя 
— Яка наша Земля за формою? 
— У мене в руках глобус. Глобус — зменшена модель Землі. Як і Земля, глобус має форму кулі. 
Лінії на глобусі, які з’єднують Північний та Південний полюси і проведені згори вниз, називають меридіанами. Лінії, проведені зліва направо, називають паралелями. Меридіани вказують напрям північ — південь, а паралелі — захід — схід. Паралелі й меридіани — це уявні лінії: їх немає на поверхні Землі. 
На глобусі земна поверхня зменшена у десятки мільйонів разів. Тому за допомогою умовних знаків на глобусі позначаються лише найважливіші об’єкти Землі: океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, річки, міста. 
На глобусі можна знайти зображення будь-якого місця на Землі, але в подорожі люди зазвичай беруть із собою карту. Чому? 
— Але Земля має форму кулі, як же перенести її на плоский аркуш паперу? (Дати папір, запропонувати перенести форму кулі на площину, діти намагаються це зробити, розглянути варіанти.) 
— Як зображують Землю на площині? 
— Що таке карта? 
Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків. 
Уявно поділимо глобус по меридіану на дві півкулі. 
Якщо поверхню утворених півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо географічну карту півкуль: західної і східної (демонстрування на карті). 
— Покажіть західну півкулю, східну півкулю. (Усі об’єкти діти показують на карті і глобусі.) 
— Покажіть Північний полюс; Південний полюс. 
— Чи все на глобусі і карті півкуль зображено однаково? (Так, однаково.) 
— Отже, який висновок можна зробити? (Зображення на карті і глобусі однакові.) 
— На глобусі і карті ми бачимо лінії, що йдуть від одного полюса до іншого. Покажіть їх. Вони називаються меридіанами. 
— На глобусі і карті є інші лінії. Як вони називаються? (Паралелі) 
— Покажіть найдовшу паралель. 
— Де знаходиться екватор? 
— Намалюйте екватор. Домальовуйте паралелі і меридіани.
— Що спільного і чим відрізняються глобус і карта?
Глобус Карта
опуклий плоска
немає спотворень є спотворення
однакові зображення
використовується масштаб
— Відгадайте загадку: «Держави без людей, міста без будівель, ліси без дерев, моря без води. Що це?». (Географічна карта)
— Що таке карта?
Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків.
2. Робота з картою 
1) Розповідь про кольори, якими позначають сушу і водойми на карті.
— На карті за допомогою різних кольорів зображена вся поверхня нашої планети.
Сушу на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами, бо поверхня Землі не однакова, не рівна: низовини — зеленим, височини — жовтим, гори — коричневим. Водойми позначають синім кольором. А також за кольором можна дізнатися про глибину водойм: чим темніший синій колір, тим глибші місця; світлим кольором позначають мілкі місця. Аналогічно: чим вищі гори, тим темніше забарвлення на карті вони мають.
2) Розповідь про відмінності між планом і картою. 
— Географічна карта відображає більш значні території, ніж план. Масштаб на карті дрібний; чим більшою є територія, зображена на карті, тим дрібніший її масштаб; чим менший масштаб карти, тим менше подробиць можна на ній позначити.
На карті, як і на глобусі, є градусна сітка, що складається з меридіанів і паралелей. За ними визначаються сторони горизонту: меридіани вказують напрямок з півночі на південь, а паралелі — із заходу на схід.
3. Робота за підручником (с. 38–40)
Вправа «Мікрофон»
Учні відповідають на запитання на с. 38.
— Поясніть значення слова «карта».
Учитель пропонує учням розглянути карту півкуль у шкільному атласі та розказати, що на ній зображено.
— Що називають географічною картою?
— Чому на ній не можна детально відобразити місцевість?
— Який напрямок указують меридіани?
— Який напрямок указують паралелі?
— Які умовні знаки використовують на карті?
— Як позначають низовини, підвищення, гори, водойми, великі міста?
— Які бувають карти?
— Що таке атлас?
Учитель пропонує учням виконати практичну роботу на с. 39–40.
— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 40.
— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
4. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Робота з картою півкуль
— Розгляньте карту півкуль. Який масштаб карти? (В 1 см — 220 км)
— Покажіть, де на карті півкуль знаходяться Північний і Південний полюси; екватор; північна півкуля; південна півкуля.
— Покажіть на карті меридіани. Який напрям вони вказують? (Північ — південь)
— Покажіть паралелі. Який напрям вони вказують? (Захід — схід)
— На які дві півкулі екватор ділить Землю? (На північну і південну)
— Що об’єднує ці лінії? (Це уявні лінії.)
— Розгляньте умовні знаки, що використані на карті півкуль.
— Розкажіть, що вони означають.
2. Практична робота
Робота з фізичною картою України
— Уважно розгляньте фізичну карту України. Прочитайте масштаб карти та поясніть, на що він указує. Які умовні знаки є на карті? Що вони означають?
— Знайдіть на карті столицю України — місто Київ. Визначте, у якому напрямі від Києва знаходиться місцевість, де ви живете.
— Користуючись фізичною картою України, визначте відстань від Харкова до Києва.
Відстань між містами на карті: ...
Масштаб: ...
Дійсна відстань: ...
— Користуючись фізичною картою України, визначте відстань від Полтави до Харкова.
Відстань між містами на карті: ...
Масштаб: ...
Дійсна відстань: ...
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи можна зобразити Землю на карті?
— Хто легко орієнтується по карті?
— Як на картах позначають поверхню Землі?
— Що називають географічною картою?
— Який масштаб використовують на картах?
— Які лінії вказують напрям північ — південь, а які — захід — схід?
— Чому масштаб на карті півкуль менший, ніж на карті України?
— На якій з карт — півкуль Землі чи України — буде зображено більше об’єктів земної поверхні? Чому?
— Яке значення мають географічні карти в житті та господарській діяльності людини?
— Чи правильно, що карта — джерело важливих знань про поверхню Землі. Чому?
— Для чого людям потрібні географічні карти? Наведіть приклади.
— Для чого на картах використовуються умовні лінії екватора, паралелі та меридіани? Поясніть.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 38–40). 

Немає коментарів:

Дописати коментар