четвер, 22 жовтня 2015 р.

Природознавство 4 клас БУДОВА РЕЧОВИН

БУДОВА РЕЧОВИН 
Мета: сформувати в учнів знання про будову речовин; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, мовлення, активність; виховувати повагу до інтелектуальної праці. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 165) 
2. Природнича розминка «Чи вірите ви?» 
Чи вірите ви в те, що?.. 
- Не всі предмети, які нас оточують, є тілами. 
- Тіла розрізняються за формою, розміром, кольором. 
- Тіла складаються з речовин. 
- Різні за формою і розміром тіла можуть складатися з однієї і тієї самої речовини. 
- Однакові за формою і розміром тіла можуть складатися з різних речовин. 
- Немає тіл, що складаються з декількох речовин. 
- Речовини не можуть бути рідкими, твердими, газоподібними. 
3. Проблемне запитання 
— Відгадайте, про який стан речовини йдеться, якщо цю речовину можна: 
пити, лити, випліскувати, бризкати (рідкі речовини); 
ламати, розрізати, відкушувати, класти, кидати (тверді речовини); 
стискати, вдихати і видихати (газоподібні речовини). 
— Людство з давніх часів цікавило питання, з чого складаються речовини? Як називаються ці частки? Як вони взаємодіють у речовині? 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про будову речовин. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Повідомлення вчителя 
— Коли здалеку милуєшся лісом, окремих дерев розгледіти не вдається. Ліс здається суцільним. Насправді він складається з багатьох дерев, між якими є проміжки. Але очі не розрізняють окремих дерев на великій відстані. Якщо підійти ближче, все стане на свої місця. Ліс — не суцільний, видно, що він складається з дерев, кущів, трави. 
Розгляньте предмети навколо себе. Вони здаються вам суцільними? А насправді — складаються з дуже маленьких часток, які називають молекулами. Між молекулами є проміжки. Молекули такі маленькі, що ми не можемо їх побачити. Вони притягуються між собою. Тому тіла не розсипаються на окремі частинки. 
Ще дуже давно у Древній Греції вчені припустили, що всі речовини складаються з найдрібніших часток, які вони назвали атомами. Атом грецькою означає «неділимий». Атоми настільки малі, що їх не можна побачити навіть у мікроскоп. Але в деяких речовинах велика кількість атомів збирається разом і утворює більші частки, які називають молекулами. 
Як із літер алфавіту утворюються слова, так з атомів утворюються молекули. 
Деякі молекули можна побачити за допомогою сучасних мікроскопів. 
Висновок. Учених з давніх часів цікавило питання: з чого складаються речовини. Вони припускали, що якщо речовину, наприклад, камінь розділити до точки, то можна виявити найдрібнішу неділиму частку — атом. Атоми можуть бути декількох сортів і утворювати молекули. Умовно молекули зображають у вигляді кульок. Древні вчені припускали, що схожість усіх речовин на світі полягає в тому, що вони складаються з молекул, що рухаються, між якими є проміжки.
2. Робота за підручником (с. 165–167)
Вправа «Мікрофон»
Учні відповідають на запитання на с. 165.
— Проведемо дослідження, яке підтвердить або спростує думку вчених про те, що усі речовини складаються з найдрібніших часток — молекул.
— Припустимо, що вчені мають рацію і кожна речовина складається з молекул, що рухаються, між якими є проміжки. Тоді можливе проникнення часток однієї речовини між частками іншої. Щоб перевірити це, проведемо дослід.
Учні проводять дослід із цукром за завданнями підручника на с. 164.
— Що ви побачили під час досліду? (Цукор поступово став невидимим, розчинився.)
— Як переконатися, що цукор усе ще знаходиться в склянці? (Скуштувати.)
— Скуштуйте воду на смак. Яка вона? (Солодка)
— Який висновок ми можемо зробити? (Цукор не зник, він залишився у склянці.)
— Чому ж ми не бачимо цукор? (Тому що цукор розпався на найдрібніші частки, з яких він складався. І це частки перемішалися з частками води.)
— Цей дослід підтвердив думку вчених про те, що речовини складаються з часток.
— Чи завжди можна куштувати, коли проводиш дослідження?
— Проведемо дослід, який допоможе нам дещо побачити. Перевіримо, чи підтвердить він наші висновки про взаємопроникнення речовин.
З’єднаємо дві рідини. Припустимо, що, якщо вони складаються з часток, між якими є проміжки, то вони перемішаються. А може, цього і не станеться.
— Додайте у пластмасову склянку краплю фарби.
— Що ви спостерігаєте? (Вода забарвлюється.)
— Спробуйте пояснити, чому це відбувається?
— Чи можливе було б фарбування, якби рідина була суцільною, без проміжків? (Ні)
— Зробіть висновок. (Фарбування можливе тому, що речовина не суцільна і складається з окремих часток, між якими є проміжки.)
— Про що свідчить поширення фарбування в різні боки? (Частки рухаються у різних напрямах)
— Чому такої маленької крапельки фарби вистачило, щоб забарвити всю воду? (У маленькій краплі дуже багато часток, що перемішалися з частками води.)
— Зробіть загальний висновок. (Речовини складаються з окремих, не видимих для очей, часток, що рухаються, між ними є проміжки.)
— Подивіться: молекули різних речовин різні! (Демонстрування малюнків молекул різних речовин.)
— До висновку, який ви зараз зробили, першим дійшов видатний російський учений, поет, художник, засновник Московського університету Михайло Васильович Ломоносов. 
Саме завдяки йому ми сьогодні ознайомилися з поняттям «молекула». І словник науки збагатився такими словами, як формула, термометр, барометр, атмосфера та ін.
Довести його гіпотезу люди змогли тільки з винаходом електронного мікроскопа. Можливо, в майбутньому ви теж станете вченими і зробите свої відкриття в цій галузі.
— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 167.
— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
3. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «Вірю — не вірю»
- Не всі речовини складаються з найдрібніших невидимих часток — атомів.
- Атоми з’єднуються в молекули.
- Усі молекули складаються зі ще менших частинок — атомів.
- У природі — понад 100 різноманітних атомів.
- Усі тіла, що нас оточують, складаються з атомів.
2. Індивідуальні завдання
Стілець, деревина, олівець, пластмаса, вода, пенал, тканина, сукня.
З поданого списку виберіть:
1 варіант: тіла;
2 варіант: речовини.
Відповіді:
1 варіант: стілець, олівець, пенал, сукня.
2 варіант: деревина, пластмаса, вода, тканина.
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— З якою новою темою ми сьогодні ознайомилися?
— Що ви дізналися на уроці? (Речовини складаються з атомів, які з’єднуються в молекули; нове з’єднання атомів створює нову речовину.)
— Які нові слова дізналися? (Атом, молекула)
— Що означає слово атом? (Неділимий)
— Чи можна побачити атоми (Ні)
— З чого складаються речовини? (З атомів)
— З яких же невидимих часток складаються речовини? (З молекул)
— Що таке молекула? (Найменша частка речовини, що складається з двох або більше атомів.)
— Що створює нове з’єднання атомів? (Нова речовина)
— Чому ми не бачимо молекул, хоча всі тіла з них складаються?
— Чим молекули відрізняються від атомів?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 165–167). 

Немає коментарів:

Дописати коментар