пʼятниця, 16 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ ДВОХ ЧАСТОК

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ ДВОХ ЧАСТОК 
Мета: ознайомити учнів з письмовим множенням на двоцифрове число; вчити розв’язувати задачі, нерівності; розвивати мислення, математичну пильність; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Усні обчислення. Гра «Хто швидше?»
- Знайдіть «ланцюжок» з відповіддю 240.

350 : 7             810 : 90          360 : 4
• 9                      • 100                    • 7
– 130                  : 30                   – 600
: 8                          • 8                       • 5
40                         240                      150

 Довжина відрізка 15 см. Яка довжина 1/5 
частини відрізка?
 1/4 м — скільки це сантиметрів?
 Блокнот коштує 90 к., ціна блокнота становить 1/9 частину ціни книги. Скільки коштує книга?
 Обчисліть «ланцюжки». (Робота в групах.)
Яка група швидше «розв’яже» ланцюжок?
25 : 5      + 76     : 9      • 6       + 46       : 50          (2)
3 • 18        + 9     : 7      • 9       + 19       : 20          (5)
17 + 28    : 15     • 40    : 60     • 27       + 46         (100)
2. Математичний диктант
— Запишіть розв’язання задач виразами.
 У залі 9 рядів, у кожному з них сиділо по 22 глядачі. Скільки глядачів було в залі?
 В одній упаковці 20 пачок чаю. Скільки потрібно упаковок, щоб розфасувати 500 пачок чаю?
 У саду було 260 яблунь, а груш — на 180 менше. Скільки груш було в саду?
 Довжина прямокутника — 3 см, а ширина — в 12 разів більше. Чому дорівнює ширина прямокутника?
 Знайти добуток чисел 160 і 3.
 Знайти частку чисел 600 і 60.
 Число 70 збільшити в 9 разів.
 Частку чисел 550 і 5 збільшити на 110.

Відповіді: 22 • 9 = 198; 500 : 20 = 25; 260 – 180 = 80; 3 • 12 = 36; 160 • 3 = 480;600 : 60 = 10; 70 • 9 = 630; 550 : 5 + 110 = 220. 

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
V. ПЕРВИННЕ СПРИЙМАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Підготовча робота 
Завдання 102 (з коментуванням) 
231  93  128  115 
       693         372         896         690 
— Знайдіть добуток чисел 26 і 34 усно. 
26 • 34 = 26 • (30 + 4) = 26 • 30 + 26 • 4 = 780 + 104 = 884 
— Такий спосіб знаходження добутку дуже громіздкий і незручний. Існує прийом письмового множення на двоцифрове число. 
Ці обчислення можна записати так. 
2. Пояснення вчителя 
— Помножимо 26 на 4, дістанемо перший неповний добуток 104. Помножимо 26 на 30. Для цього досить помножити 26 на 3 і до знайденого добутку приписати нуль. Але цей нуль писати не будемо, залишимо його місце вільним, бо число одиниць 4 не зміниться, якщо додамо до нього нуль. Добуток 26 на 3 почнемо підписувати під десятками. Другий неповний добуток — 78 дес., або 780. Додамо неповні добутки, дістанемо 884. Це добуток чисел 26 і 34. 
Діти самостійно читають пояснення письмового множення на двоцифрове число (завдання 103). 
VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Фронтальна робота 
Завдання 104 (з коментуванням) 
45 • 23 = 1035              51 • 18 = 918              32 • 25 = 800 
19 • 18 = 342                38 • 24 = 912 
2. Фізкультхвилинка 
Всі піднесли руки — раз, 
І навшпиньки став весь клас. 
Два — присіли, руки вниз. 
На сусіда не дивись.  Будем дружно ми вставати, 
Щоб ногам роботу дати. 
Хто старався присідати — 
Може вже відпочивати. 
3. Робота над задачами 
Завдання 105 (фронтальна робота) 
12 кг шоколадних цукерок по 68 грн                     952 грн 
4 кг карамельок по? грн 
Складання алгоритму розв’язання задачі. 
1) Знайти вартість шоколадних цукерок. 
2) Знайти вартість карамельок. 
3) Знайти ціну одного кілограма карамельок. 
Розв’язання 
1) 68 • 12 = 816 (грн) — вартість шоколадних цукерок 
2) 952 – 816 = 136 (грн) — вартість карамельок. 
3) 136 : 4 = 34 (грн) — ціна одного кілограма карамельок. 
Завдання 107 (самостійне розв’язування задачі з подальшою перевіркою) 
Два учні працюють за дошкою. 
— Яку дію обрали для розв’язання задачі? Чому? 
15 • 23 = 345 (кг) 
4. Розв’язування нерівностей з коментуванням (завдання 108) 
Діти добирають значення букви b, пояснюючи свій вибір. 
25 – b > 20            b • 4 < 36               b : 4 > 8 
b • 3 – 15 < 9         b : 4 + 3 > 10        b : 4 + 6 < 14 
b = 0 – 4                b = 0 – 8               b = 36; 40 ... 
b = 5; 7                 b = 32; 36 ...          b = 28; 24; 20 ... 
5. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» 
Завдання 106 
Учні записують найбільше й найменше значення x, при яких нерівності будуть істинними. 
1) х < 230                2) х < 45                            3) 6 < х < 8 
х = 0; 229               х = 0; 44                            х = 7 
6. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах (завдання 109) 
(30 + 20) • 5 = 250; (30 + 5) • 20 = 700; (20 + 5) • 30 = 750. 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 110; 111 (с. 18). 
VIII. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 
— Для чого потрібно вміти письмово множити на двоцифрове число? 

Немає коментарів:

Дописати коментар