субота, 17 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ОБЧИСЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОДІЇ

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ОБЧИСЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОДІЇ 
Мета: систематизувати уявлення учнів про одиниці вимірювання часу; закріплювати вміння учнів переходити від одних одиниць вимірювання величин до інших; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Усні обчислення 
— Хто швидше розплутає «ланцюжок»? 
1-ша група  2-га група  3-тя група 
25 • 5            50 • 5           70 • 5 
• 8                    + 250           + 150 
– 70                      : 10             : 20 
: 30                      – 24               • 2 
+ 90              : 13             • 14 
  121                2              700 
— Доберіть потрібні числа. 
3 • х – 1 = 14 х • 9 + 3 = 21 х : 4 – 5 = 0 
3. Математичний диктант 
- Різницю чисел 85 і 27 поділити на 29. 
- Додати четверту частину числа 600 і п’яту частину числа 350. 
- Скільки разів число 7 вміщується у десятій частині числа 560? 
- На скільки добуток чисел 33 і 3 більше за їх частки? 
- Знайти половину суми чисел 35 і 23. 
- Знайти половину від 1 м; 14 від 1 км; 1 10 від 2 ц. 
- Чому дорівнює периметр квадрата, якщо довжина його сторони дорівнює 11 см? 

Відповіді: (85 – 27) : 29 = 2; 600 : 4 + 350 : 5 = 220; 560 : 10 : 7 = 8; 33 • 3 – 33 : 3 = 88; (35 + 23) : 2 = 29; 1 м : 2 = 100 см : 2 = 50 см; 1 км : 4 = = 1000 м : 4 = 250 м; 2 ц : 10 = 200 кг : 10 = 20 кг; 11 см • 4 = 44 см. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 
— Відгадайте загадку. 
- Справно йде, хоч ніг немає, 

«Цоки-цок»,— усім співає. 
І секунди, і хвилини 
Нам рахує він щоднини. (Годинник) 
— Що показує годинник? 
— Сьогодні на уроці ми будемо працювати з одиницями вимірювання часу, розв’язувати задачі, вирази, користуючись цими одиницями. 
IV. ПЕРВИННЕ СПРИЙНЯТТЯ Й ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Пояснення вчителя 
— Одиниці вимірювання часу пов’язані з рухом нашої планети Земля навколо Сонця і рухом Місяця навколо Землі, Землі навколо своєї осі. 
Земля робить один оберт навколо Сонця за 365 діб (або у високосному році за 366 діб). 
За час, коли Земля обертається навколо Сонця 1 раз, Місяць обертається навколо Землі 12 разів, тому 1 рік — 12 місяців. Земля обертається навколо своєї осі за 1 добу. 
Година — це 1/24 частина доби, 1 доба — 24 години. 
Хвилина — це 1/60 частина години, 1 год = 60 хв. 
Секунда — це 1/60 частина хвилини, 1 хв = 60 с. 
Найбільшими проміжками часу є століття і тисячоліття, 1 століття = = 100 років, 1 тисячоліття = 1000 років. На найбільшій одиниці часу — тисячолітті — до 2000 року не акцентували увагу. 
— За допомогою яких одиниць можна визначити тривалість уроку? перерви?
— Скільки слів ви можете сказати за 1 хвилину? Давайте спробуємо порахувати! (Учні вимовляють слова, учитель стежить за годинником.) 
2. Фізкультхвилинка 
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. Робота за підручником 
Завдання 350 
— Самостійно прочитайте і перекажіть текст вправи. 
Завдання 351; 352 (фронтально) 
Завдання 353 (усно, колективно) 
2. Перетворення одиниць часу 
Завдання 354; 355 (фронтально) 
3. Робота з моделями годинників 
Демонстрування різних моделей годинників 
— Якою є ціна поділок для великої та маленької стрілки годинника? 
— На циферблатах часто використовують римські цифри. 
У римській системі числення не застосовують помісний принцип запису цифр. Основними знаками є I, V, X. Інші цифри записують, в основному, за допомогою цих трьох позначень. 
Завдання 356 (практична робота з використанням моделей годинників) 
Завдання 357 (усно) 
4. Фізкультхвилинка 
VI. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Колективна робота над задачею (завдання 359) 
Учні читають задачу самостійно, колективно складають короткий запис. Аналізують задачу від питання до данних за коротким записом. Колективно розв’язують задачу. Один учень працює біля дошки. 
3 в. – 6 м. – 360 г 
1 в. – 8 м. – ? г 
1) 360 : 6 : 3 = 20 (г) — 1 в’яз за один місяць 
2) 20 • 8 = 160 (г) 
2. Перетворення одиниць вимірювання часу 
Перевірка «ланцюжком» (один учень починає, а інший — завершує пояснення). 
240 хв = 4 год             2 доби = 48 год 
120 с = 2 хв                 3 год = 180 хв 
4 хв = 240 с                 5 хв 30 с = 330 с 
3. Розв’язування рівнянь та нерівностей 
Повторення зв’язку між компонентами і результатами дій. Учні записують розв’язання рівнянь з подальшою взаємоперевіркою в парах. 
2408 – х = 957                 х – 5450 = 9758             10 – х > 5 
х = 2408 – 957                 х = 5450 + 9758             х > 10 – 5 
х = 1451                           х = 15 208                      x > 5 
2408 – 1451 = 957         15 208 – 5450 = 9758 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 360; 361 (с. 58). 
VIII. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Подивіться на наші годинники. Котра зараз година? 
— Скільки часу тривав урок? 
— Коли він почався? 
— Молодці! 

Немає коментарів:

Дописати коментар