понеділок, 19 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ 
Мета: ознайомити учнів з прийомом округлення при додаванні і відніманні; закріплювати вміння розв’язувати задачі, знаходити розв’язання нерівностей серед наведених чисел; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Усні обчислення. Змагання між групами 
За кожну правильну відповідь група отримує фішку. Виграє група, яка набрала найбільшу кількість фішок. 
- Скільки разів треба взяти по 2 дм, щоб отримати 2 м? (10 разів) 
- Якщо невідоме число розділити на 5 і до частки додати 1, то вийде 4. Назвіть невідоме число. (15) 
- Знайти суму чисел 2; 7; 1; 3; 5; 8; 4 (30), зменшити у 10 разів. (3) 
- У бідон поклали спочатку 7 кг меду, потім на 3 кг більше. Скільки важить бідон без меду, якщо з медом він важить 19 кг? (2 кг) 
- Бабусі 66 років, вона старша за мою маму на 21 рік, а я молодша за маму в 3 рази. Скільки мені років? (Мамі 45 років, автору — 15) 
- Периметр прямокутника дорівнює 64 см. Знайдіть довжину прямокутника, якщо ширина дорівнює 14 см. (18 см) 

3. Математичний диктант 
— Запишіть вирази і знайдіть їх значення. 
- Перший доданок 90, другий — у 3 рази менше. Знайдіть суму. 
- Частку чисел 360 і 6 збільште в 4 рази. 
- Знайдіть 1/8 від суми чисел 500 і 220. 
- Частку чисел 780 і 10 збільште на 22. 
- Від числа 290 відніміть частку чисел 240 і 8. 
- Число 560 збільште на добуток чисел 70 і 2. 

Відповіді: 90 + 90 : 3 = 120; 360 : 6 • 4 = 240; (500 + 220) : 8 = 90; 780 : 10 + 22 = 100; 290 – 240 : 8 = 260; 560 + 70 • 2 = 700. 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
— Запишіть кожне з чисел 27 і 568 у вигляді суми і різниці круглого та одноцифрового числа. Яке кругле число найближче до кожного з даних чисел? 
27 = 20 + 7; 27 = 30 – 3; 568 = 560 + 8; 568 = 570 – 2. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Пояснення вчителя 
— При додаванні і відніманні (там, де це зручно) застосовують метод округлення. 
1)  46 + 39 = 85 
                            46 + 40 = 86 
                     86 – 1 = 85 
Нехай потрібно до 46 додати 39. Замість числа 39 додамо найближче кругле число 40 та знайдемо суму 46 + 40 = 86. Число 86 більше шуканої суми на 1, тому що додавали не 39, а 40. Віднімемо від 86 одиницю. Отримаємо 85. 
2)  93 – 48 = 45 
                           93 – 50 = 43 
                       43 + 2 = 45 
Нехай від 93 треба відняти число 48. Замість числа 48 віднімемо найближче кругле число 50 та знайдемо різницю: 93 – 50 = 43. Число 43 менше шуканої різниці на 2, тому що віднімали не 48, а 50. Додамо до числа 43 число 2. Отримаємо 45. 
2. Первинне закріплення 
Завдання 474 (під керівництвом учителя) 
38 + 18 = 56                  47 + 99 = 146             360 – 36 = 324 
38 + 20 = 58                  47 + 100 = 147          360 – 40 = 320 
58 – 2 = 56                    147 – 1 = 146             320 + 4 = 324 
92 – 46 = 46                 485 + 198 = 683 
92 – 50 = 42                 485 + 200 = 685 
42 + 4 = 46                   685 – 2 = 683 
3. Фізкультхвилинка 
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Самостійна робота 
Завдання 475 (взаємоперевірка — в парах) 
30 • х > 100             240 : х < 120             20 – х > 12 
х = 5; 8; 10               х = 3; 5; 8; 10           х = 1; 3; 5 
2. Робота над задачами 
Завдання 476 
— Ознайомтеся з текстом задачі. Запишіть її скорочено. Порівняйте текст з коротким записом задачі. Складіть план розв’язання задачі. 
Виїхало — ? команд по 11 гр. 217 дітей 
Залишилося — 173 дит. 
1) 217 – 173 = 44 (чол.) — виїхало на змагання; 
2) 44 : 11 = 4 (к.) 
Відповідь: 4 футбольних команди виїхало на змагання. 
Завдання 477 
(Робота над задачею проводиться аналогічно.) 
Планувало — 3250 кг на ? більше 
Здало —         3800 кг і 1/10 
Учні розв’язують задачу самостійно. Перевірка проводиться «ланцюжком». 
1) 3800 : 10 = 380 (кг) — молока додало господарство; 
2) 3800 + 380 = 4180 (кг) — молока здало господарство; 
3) 4180 – 3250 = 930 (кг). 
Відповідь: на 930 кг молока більше здало господарство, ніж планувало. 
Завдання 478 (колективно з коментуванням) 
Повторення поняття «радіус» (відстань від точок кола до його центру). 
КА = АС = 12 мм; DB = ВМ = 9 мм; АВ = 60 мм. 
Значить, КМ = КА + АВ + ВМ = 12 мм + 60 мм + 9 мм = 81 мм = 8 см 1 мм 
CD = AB – (AC + DB) = 60 – (12 + 9) = 39 мм. 
— Результати обчислення перевірте вимірюванням. 
Завдання 479 
Учні самостійно розв’язують задачу. Пояснюють хід її розв’язання. 
Кожен хлопчик отримав (10 + 8) : 3 = 6 конвертів. 
Сашко повернув за 6 конвертів 36 грн, отже, 36 : 6 = 6 (грн) — ціна конверта. 
Тарас віддав Сашкові 4 конверти (10 – 6 = 4), a Юра 2 конверти (8 – 6 = 2). За 4 конверти Сашко віддасть Тарасові 6 • 4 = 24 (грн), а Юркові — за 2 конверти 6 • 2 = 12 (грн). 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 480; 481 (с. 76). 
VII. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Яке завдання здалося складним? 
— Якими будуть ваші побажання на наступний урок? 

Немає коментарів:

Дописати коментар