субота, 17 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА 
Мета: закріплювати вміння учнів письмово ділити на двоцифрове число, розв’язувати задачі; вдосконалювати навички усних обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
— Прочитайте відповіді завдання 137.

244: 61           288 : 48                472:59          195:65
244 | 4             288 | 6                  472 | 8          195 | 3
 0                         0                           0                  0

— Поясніть розв’язання задачі 138. 
1) 720 : 9 = 80 (ламп.) — в одній коробці; 
2) 80 • 4 = 320 (ламп.) — відправили в один магазин; 
3) 80 • 5 = 400 (ламп.) — відправили в інший магазин. 
— Як можна перевірити розв’язання задачі? 
80 • 4 + 80 • 5 = 720 (ламп.) 
2. Усні обчислення (завдання — за вибором учителя) 
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Гра «Мікрофон» (завдання 139, усно) 
52 : 8 = 6 (ост. 4) 25 : 4 = 6 (ост. 1) 
15 : 4 = 3 (ост. 3) 9 : 4 = 2 (ост. 1) 
2. Коментоване розв’язування виразів на ділення 
Завдання 140
219: 73           288 : 48                288:72          336:48
219 | 3             288 | 6                  288 | 4          336 | 7
 0                         0                           0                  0
— Серед чисел виберіть відповіді. Прочитайте приклади з цими відповідями. 
7; 11; 5; 3; 2; 9; 6; 4 
3. Робота над задачами 
Завдання 141 (колективна робота) 
— Чи можемо відразу відповісти на запитання задачі? (Ні. Потрібно знайти, на скільки зменшилася маса цеглини.) 
— Як знайти частину від числа? 
1) 350 : 5 = 70 (кг) — зменшилася маса цеглини; 
2) 350 – 70 = 280 (кг) — маса цеглин після сушіння та випалювання. 
Завдання 143 
Беріз — 276 д. ? 
Кленів — ?, на 48 більше 
План розв’язання 
1) Скільки посадили кленів? 
2) Скільки всього дерев росте у парку? 
Самостійне розв’язування задачі. 
1) 276 + 48 = 324 (д.) — кленів; 
2) 276 + 324 = 600 (д.) — усього; 
3) 600 : 30 = 20 (рядів) — по 30 дерев посадили. 
4. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» 
Завдання 142 
1) 6 + 8 = 14 (см) — довжина двох смужок; 
2) 490 : 14 = 35 (с.) 
Відповідь: дістали 35 смужок кожного розміру. 
5. Фронтальна робота. Розв’язування задачі за короткою умовою 
5 ящ. — 60 кг 
7ящ. — ? 
Розв’язання 
1) 60 : 5 = 12 (кг) — яблук в одному ящику; 
2) 12 • 7 = 84 (кг) — яблук в семи ящиках. 
6. Знаходження значень виразів 
Розв’язування прикладів «ланцюжком» з коментуванням 
1 • 12 – 5 : 1 = 7                           14 • 1 – 6 • 1 = 8 
0 • 9 + 7 • 3 = 21                           14 + 4 • 4 = 30 
39 • 1 + 39 : 39 = 40                    (14 + 4) • 0 = 0 
7. Фізкультхвилинка 
IV. САМОСТІЙНА РОБОТА 
1 варіант 
1. Задача. 
У п’яти класах 150 учнів, порівну в кожному. Скільки учнів у трьох таких класах? 
2. Накресли відрізок АВ = 96 мм. Познач на ньому точку D так, щоб довжина відрізка АD становила 1/4 довжини відрізка АВ. 
3. Розв’яжи приклади. 
1 м : 4                     1 кг – 310 г 
168 • 4                     207 : 9 
2 варіант 
1. Задача 
За 4 однакових спортивних костюми заплатили 280 грн. Скільки гривень заплатили за 7 таких костюмів? 
2. Накресли відрізок СD = 85 мм. Познач на ньому точку Е так, щоб довжина відрізка СЕ становила 1/5 довжини відрізка СD. 
3. Розв’яжи приклади. 
1кг : 4                          1 км – 650 м 
272 • 3                          301 : 7 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 144; 145 (с. 22). 
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці? 
— Що здалося складним? 
— Що ви очікували від сьогоднішнього уроку? 
— Чи виправдалися ваші очікування? 

1 коментар: