субота, 17 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ЗБІЛЬШЕННЯ (зменшення) ЧИСЛА В 10; 100; 1000 РАЗІВ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА

ЗБІЛЬШЕННЯ (зменшення) ЧИСЛА В 10; 100; 1000 РАЗІВ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА 
Мета: узагальнити правила знаходження числа повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч в багатоцифрових числах; учити збільшувати (зменшувати) числа у 10; 100; 1000 разів, читати і записувати багатоцифрові числа; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі; підготувати учнів до контрольної роботи. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
ІІ. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Математичний диктант 
— Запишіть числа. 
- Двісті сорок одиниць другого класу. 
- Сімсот сімнадцять одиниць другого класу і п’ятсот сімдесят чотири одиниці першого класу. 
- Шістнадцять одиниць другого класу і шістдесят одиниць першого класу. 
- Триста двадцять одиниць другого класу і вісімдесят три одиниці першого класу. 
- 2 тисячі 820 одиниць, 16 тисяч 5 одиниць, 48 тисяч 12 одиниць, 574 тисячі. 

Завдання 294 (фронтально, з аналізом розрядного складу одного-двох чисел) 
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Фронтальна робота 
На основі запису порівняйте сусідні розрядні одиниці: одиницю — з одиницею тисяч, десяток — з десятком тисяч, сотню — із сотнею тисяч. 
10 
100 
1000 
10000 
100000 
1000000 
— Зі скількох десятків складається кожне число: 100, 1000, 10 000, 100 000? 
На дошці — запис. 
                                   200 000 од. + 40 000 од. + 6000 од. + 800 од. + 50 од. + 3 од. 
246 853                      20 000 дес. + 4000 дес. + 600 дес. + 80 дес. + 5 дес. + 3 од. 
                                   2000 сот. + 400 сот. + 60 сот. + 8 сот. + 5 дес. + 3 од. 
— Поясніть, як отримали кожну форму запису числа 246 853. Скільки цифр потрібно відкинути, щоб визначити число повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч? 
— Яку дію потрібно виконати, щоби: збільшити число в 100, 1000 разів? зменшити в 100, 1000 разів? 
— Визначте число десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч в числах (метод «Мікрофон»). 
578 445; 336 628; 759 187. 
2. Фізкультхвилинка 
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 
1. Самостійне виконання завдання 
Завдання 298 (з подальшою взаємоперевіркою) 
2. Робота над задачами 
Завдання 299 (колективно) 
І спосіб 
1) 240 : 10 = 24 (пр.) — мав розв’язувати Буратіно щоденно; 
2) 24 – 2 = 22 (пр.) — розв’язував Буратіно щоденно; 
3) 22 • 10 = 220 (пр.) — розв’язав Буратіно за 10 днів. 
(240 : 10 – 2) • 10 = 220 (пр.) 
II спосіб 
1) 2 • 10 = 20 (пр.) — менше розв’язав Буратіно за 10 днів; 
2) 240 – 20 = 220 (пр.) — розв’язав Буратіно за 10 днів; 
240 – (2 • 10) = 220 (пр.) 
Завдання 300 
Після детального аналізу учні розв’язують задачу самостійно. Один учень працює за дошкою. Самоперевірка з дошки. 
1) 120 : 4 = 30 (раз.) 
2) 3 • 30 = 90 (кг) 
Завдання 302 
1) 15 000 : 5 = 3000 (раз.); 
2) 7 • 3000 = 21 000 (кг) соломи. 
V. САМОСТІЙНА РОБОТА 
1 варіант 
1. Розв’яжи задачу. 
200 л виноградного соку розлили у 50 великих і 25 маленьких банок. У велику банку вміщується 3 л. Яка місткість менших банок? 
2. Обчисли вирази. 
924 : 3               520 – 20 • 3 
511 : 73            (630 + 90) : 3 
816 : 48            1 т : 5 
29 • 23              1 ц – 5 кг 
2 варіант 
1. Розв’яжи задачу. 
Дві художниці розписали 320 сувенірів. Перша розписувала 4 дні по 30 сувенірів щодня. Скільки сувенірів за день розписувала друга художниця, якщо вона працювала 5 днів? 
2. Обчисли вирази. 
820 : 4                 140 + 60 • 5 
588 : 84               (240 – 40) : 4 
713 : 31               1 ц : 5 
27 • 23                 1 т – 5 кг 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 303; 304 (с. 47–48). 
VII. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Над чим міркували сьогодні на уроці? 
— Що вдалося зробити найкраще? 
— Над чим ще потрібно попрацювати? 

1 коментар: