субота, 17 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000 
Мета: вдосконалювати вміння учнів читати, записувати і порівнювати багатоцифрові числа, розв’язувати задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків; ознайомити з правилом множення на 10; 100; 1000; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Усні обчислення 
Гра «Ланцюжок» 
- Добуток чисел 6 і 20 збільшити у 5 разів; збільшити на 80; зменшити на 200; зменшити у 80 разів; знайти добуток отриманого числа і 15; знайти частку отриманого числа і 2; дізнатися, на скільки ця частка менше, ніж 100; дізнатися, у скільки разів отримане число більше, ніж 11; у скільки разів отримане число менше, ніж 100; на скільки отримане число менше, ніж 1000; зменшити його в 10 разів; зменшити на 1 десяток. Що вийшло? (88) 

(120; 600; 680; 480; 6; 90, 45; 55; 5; 20; 980; 98; 88) 
Робота в групах. Хто першим вгадає слово? 
35          60            320         25           7          54 
+ 5         – 2           : 80           : 5        • 70        : 1 
: 8         : 29            • 9               • 60        : 10        + 62 
• 9        • 100   – 8             – 9       + 15       : 4 
: 3         + 0          : 7               : 3         : 8      • 0 
• 10   : 4        • 50             + 8        • 6        + 60 
А          С          Г              Д           У          Р 

200  60  150  105  48  50 

Градус — ним вимірюють кути, температуру, щільність нафти, міцність спирту тощо. 
3. Математичний диктант 
- Запишіть числа, що містять: 572 од. ІІ класу і 863 од. І класу; 50 од. II класу та 5 од. I класу; 6 од. ІІ класу і 172 од. I класу. 
- Напишіть два числа; одне, яке слідує за числом 10 000; інше, яке передує йому. 
- Запишіть цифрами числа: сім тисяч двісті; тридцять три тисячі вісім; сто п’ять тисяч вісім. 
- Запишіть найменше п’ятицифрове число, найбільше шестицифрове. 

Відповіді: 572 863; 50 005; 6172; 10 001; 9999; 7200; 33 008; 105 008; 10 000; 999 999. 
III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 
1. Ознайомлення з правилами читання й запису багатоцифрових чисел 
Завдання 283 
Учні аналізують правило читання і запису багатоцифрових чисел. 
Завдання 284 (усно) 
Завдання 285, 286 
Учні записують числа цифрами. 
Діти працюють у зошитах, один учень біля дошки коментує запис чисел. 
Завдання 287 (робота в парах) 
Перевірка — методом «Мікрофон». 
2. Ознайомлення з прийомами множення і ділення на 10; 100; 1000 
Завдання 288 
Учні розглядають записи на дошці й роблять висновок. 
Пояснення: 
2 • 10 = 10 • 2 = 20; 3 • 100 = 100 • 3 = 300; 3 • 1000 = 1000 • 3 = 3000 
                                                                         10, достатньо дописати до нього праворуч 1 нуль 
Щоб помножити число на                           100, достатньо дописати до нього праворуч 2 нулі 
                                                                         1000, достатньо дописати до нього праворуч 3 нулі 

Завдання 289 
                                                                                                        10, достатньо відкинути в запису числа праворуч 1 нуль 
Щоб розділити число на                                                                  100, достатньо відкинути в запису числа справа 2 нулі 
                                                                                                        1000, достатньо відкинути в запису числа справа 3 нулі 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Обчислення виразів 
Завдання 290 (робота в парах, метод «Мікрофон») 
Завдання 291 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою) 
На дошці записані відповіді: 60 000; 4; 3600; 80; 1800; 8100. 
2. Робота над задачами 
- За день у саду зібрали 740 кг яблук. Частину яблук розклали у 26 ящиків, по 10 кг у кожний, а решту розклали в більші ящики, по 12 кг у кожний. Скільки всього використали ящиків? 

26 ящиків по 10 кг 740 кг 
? ящиків по 12 кг 
Розв’язання 
1) 26 • 10 = 260 (кг) — розклали в менші ящики; 
2) 740 – 260 = 480 (кг) — розклали в менші ящики; 
3) 480 : 12 = 40 (ящиків) — розклали в більші ящики; 
4) 40 + 26 = 66 (ящиків) 
Відповідь: усього використали 66 ящиків. 
- У ящики по 10 кг і 5 кг розклали 400 кг огірків. Ящиків, які вміщують по 5 кг, було 24. Скільки знадобиться ящиків, які вміщують 10 кг? 

24 ящики по 5 кг 400 кг 
? ящиків по 10 кг 
Розв’язання 
1) 5 • 24 = 120 (кг) — в ящиках по 5 кг; 
2) 400 – 120 = 280 (кг) — в ящиках по 10 кг; 
3) 280 : 10 = 28 (ящ.) 
Відповідь: знадобиться 28 ящиків, які вміщують 10 кг. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 293 (с. 46). 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— З якими правилами ознайомилися сьогодні на уроці? 
— Наведіть приклади їх застосування. 

Немає коментарів:

Дописати коментар