субота, 17 жовтня 2015 р.

Математика 4 клас ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 10 000. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ. РАДІУС

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 10 000. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ. РАДІУС 
Мета: ознайомити учнів з правилом визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі; закріплювати вміння учнів читати і записувати чотирицифрові числа, розв’язувати задачі з буквеними даними, креслити окружність за поданим радіусом; розвивати мислення; виховувати уважність. 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Завдання 193 
— Прочитайте вираз, за допомогою якого розв’язали задачу. 
12 • 5 + 12 • 7 = 144 (кг) 
Завдання 192 
— Прочитайте приклади на табличне множення і ділення. (540 : 9 = 60; 7 • 80 = 560) 
— Прочитайте приклади, у відповіді яких: 2 десятки (84 – 56 = 28; 90 : 10 • 3 = 27); 8 десятків, 8 сотень (37 + 45 = 82; 17 • 50 = 850) 
— Поясніть порядок дій у прикладах четвертого стовпчика. 
2. Усні обчислення 
— Полічіть тисячами від 1000 до 10 000 і навпаки. 
Робота в групах (змагання між трьома командами) 
1-ша група                    2-га група                3-тя група 
50 : 10 • 5                      90 : 10 • 7                 90 : 10 • 9 
20 • 5 – 1                        25 • 4 – 1                 50 • 2 – 1 
600 : 3                            8000 : 2                   9000 : 3 
1999 + 1                         2000 – 1                  300 – 1 
3. Математичний диктант 
- Записати цифрами числа: дев’ять тисяч сім; дев’ятсот двадцять; три тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім; дві тисячі дев’ятсот три; сім тисяч тринадцять. 
- Записати число, яке має: 

3 тис. 7 сот. 5 дес. 8 од. 5 тис. 7 сот. 4 дес. 3 од. 
7 тис. 9 од. 6 тис. 5 дес. 
- Розкласти числа на розрядні доданки: 8324; 4650; 5050; 3304. 
- Записати суму як одне число. 

6000 + 300 + 70 + 8               5000 + 5 
8000 + 800                             7000 + 700 + 2 
- Записати «сусідів» чисел: 699; 7000; 400; 4999; 6900. 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Завдання 194 (фронтально) 
Самостійна робота (завдання 195) 
Взаємоперевірка самостійної роботи. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Фронтальна робота
7000 од. + 500 од. + 30 од. + 6 од.
700 дес. + 50 дес. + 3 дес. + 6 од.
70 сот. + 5 сот. + 3 дес. + 6 од.
Учні пояснюють різні форми запису числа 7536 і на основі аналізу роблять узагальнення: щоб дізнатися, скільки всього десятків (сотень) у чотирицифровому числі, достатньо відкинути останню цифру (дві останні цифри) праворуч.
2. Первинне закріплення
Завдання 196 (1, 2) (фронтально)
— Порівняйте відповідні рядки таблиць, спираючись на взаємозв’язок між сусідніми розрядами; поясніть, скільки в поданих числах усього сотень і всього десятків. Наприклад, 8 тисяч — це 80 сотень, адже одна тисяча складається з десяти сотень.
3. Дії з круглими числами (завдання 197)
Учні розглядають зразки виконання завдання, а потім знаходять значення виразів з коментуванням біля дошки.
4. Фізкультхвилинка
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота над виразами із буквеними даними
Завдання 198 (фронтально)
— Прочитайте по-різному вираз 8000 – k.
— Знайдіть значення виразу для k = 2000.
8000 – 2000 = 6000
2. Робота над задачами
Завдання 199
Колективно складається план розв’язання задачі, записується коротка умова задачі.
Петрик — 48 грибів
Мишко — ?, в 12 разів менше ?
Наталка — ?, на 8 грибів менше
Учні розв’язують задачу самостійно. Один учень працює за дошкою. Самоперевірка з дошки.
1) 48 : 12 = 4 (гр.) — зібрав Мишко;
2) 48 – 8 = 40 (гр.) — зібрала Наталка;
3) 48 + 4 + 40 = 92 (гр.) — зібрали діти.
— Змініть числові значення таким чином, щоб відповідь стала більшою.
Завдання 200
За коротким записом проводиться аналіз задачі. 
Витрата тканинина один костюм, м Кількість костюмів, штук Витрачено тканини, м
Однакова 5 15
                ?                                        k
Діти складають вираз для розв’язання задачі; обчислюють його значення, якщо k = 45.
k : (15 : 5), якщо k = 45. 45 : (15 : 5) = 15 (костюмів). 
3. Геометричний матеріал (завдання 201) 
Учні розглядають малюнок, вимірюють і записують, чому дорівнює радіус кола ОА (2 см). Записують, які із зазначених точок належать колу (А, О, С, В, М). 
Практична робота 
— Накресліть коло, проведіть два радіуси. (Радіус — відстань від точок кола до центру.) 
4. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах 
Завдання 202 
1) 18 • 3 = 54 (хлопчики); 
2) 18 + 54 = 72 (дітей) 
5. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» 
Завдання 203 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Завдання 204; 205 (с. 32–33). 
VII. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці? 
— Що було найбільш цікавим? 
— Що спричинило складнощі? 

Немає коментарів:

Дописати коментар