пʼятниця, 4 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ 
Мета: ознайомити учнів із правописом іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини; формувати вміння і навички користуватися орфографічним словником; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати старанність. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 124, с. 63) 
— Що цікавого дізналися з тексту вправи? 
— Прочитайте кожне речення тексту. 
— Поясніть написання слів із пропущеними буквами. 
— Як ви виконали звуковий аналіз слів якщо, дощ? 
— Що спільного у звуковому аналізі цих слів? 
2. Каліграфічна хвилинка 
Кк Кк кі лом тр 
— Утворіть слова і запишіть їх каліграфічно. 
санти 
кіло             метр 
деци 
3. Робота над прислів’ями 
— Відновіть та поясніть зміст прислів’їв. 
Без роботи  вже й ріка тече. 
Людина без Батьківщини —  день роком стає. 
В усякої справи  як соловей без пісні. 
Крапля до краплі —  початок важкий. 
— Спишіть прислів’я, підкресліть іменники жіночого роду в Р. в. однини. 
— Які закінчення мають іменники жіночого роду на -а (-я) в Р. в. однини? 
— У яких випадках ці іменники мають закінчення -і, а в яких — закінчення — -и? 
4. Проблемна ситуація 
— Поставте подані іменники у родовий відмінок однини: океан, край. 
— Чому в деяких учнів вийшли різні закінчення? (Океана — океану; края — краю) 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви будете вчитися правильно писати закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Колективне виконання вправи 125 (с. 64) 
-  Читання тексту вправи, розкриваючи дужки. 
- Перевірка правопису цих слів за орфографічним словником. 
-  Списування тексту учнями, позначення закінчень. 
— На основі власних спостережень зробіть висновок, які закінчення мають іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини. 
— Звірте свої припущення з правилом на с. 64. 
2. Тренувальна вправа 125 (с. 64–65) 
- Читання тексту учнями, добирання заголовка. 
- Списування з граматичним завданням. 
- Перевірка виконаної роботи. 
3. Робота за таблицею «Правильно вимовляй і пиши» (с. 65) 
4. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Коментоване виконання вправи 127 (с. 65) 
— Іменники кожного стовпчика поставте в родовий відмінок однини. 
Підказочка. Для впевненості користуйтесь орфографічним словничком. 
— Що об’єднує іменники кожного стовпчика? (Іменники першого стовпчика мають закінчення -а, другого — -я; третього — -у; четвертого — -ю.) 
Завдання 3 учні виконують за зразком. 
— Що цікавого повідомляє нам підручник про іменник біль? 
— Складіть речення з цим іменником у різних відмінкових формах та запишіть їх у зошити. 
2. Словникова скарбничка 
— Відгадайте загадки. 
Є у двох матерів аж по п’ятеро синів. 
Разом народилися, на весь вік здружилися. 
Ось у мами п’ятий син — 
на руці такий один. 
Він малий лінивець, 
а зовуть його... (мізинець). 
- Тисяча тисяч — це... (мільйон). 
— Запам’ятайте правопис цих слів. 
3. Гра «“Зайве” слово» 
— Подані іменники поставте у родовий відмінок однини. 
— Назвіть «зайве» слово у кожній групі іменників. 
- Іній, портфель, поле. 
- Сад, мед, сіль. 
- Малюк, жовтень, плащ. 
- Млин, хлів, горох. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що вивчали на уроці? 
— Що для вас було новим? 
— Як можна перевірити себе, якщо немає впевненості у написанні закінчення іменника чоловічого роду в родовому відмінку однини? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 128, с. 66. 

Немає коментарів:

Дописати коментар