пʼятниця, 4 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а (-я) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а (-я) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 
Мета: ознайомити учнів з правописом іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш]; розвивати вміння використовувати вивчені правила для пояснення правопису закінчення іменників у поданих формах; виховувати бережливе ставлення до природи. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 120, с. 61) 
— Про яку пору року йдеться у тексті вправи? 
— Які слова вживає автор у переносному значенні? 
— У яких словах відбувається чергування голосних у корені? 
2. Гра «Я — тобі, ти — мені» 
— Змініть форму слова таким чином, щоб відбулося чергування. 
Радість, юність, міль, повінь, річ, сіль, кінь. 
— З одним зі слів складіть речення. 
3. Каліграфічна хвилинка 
Ми любим працю, любим мир, ми любимо Вітчизну. 
— Яке це речення за метою висловлювання? за інтонацією? 
— Поясніть розділові знаки в реченні. 
— Визначте рід іменників. 
— Доберіть синоніми до слова Вітчизна. 
4. Пояснювальний диктант 
Тихо осипається листя з сумної верби. 
У полі біля криниці, як вийти за село, росте кущ калини. 
Біля кручі росла стара верба. 
— Визначте рід, число, відмінок іменників верби, криниці, кручі. 
— Назвіть основи цих слів; закінчення. 
— Що ви помітили? (Іменники одного роду в одному й тому самому від- мінку мають різні закінчення.) 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ви познайомитеся з правописом іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш]. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Колективне виконання вправи 121 (с. 62) 
— Розгляньте таблицю. 
— У яких іменниках жіночого роду в родовому відмінку однини пишеться закінчення -и, а в яких — -і? 
— Від чого залежить закінчення таких іменників? (Від кінцевого приголосного основи іменника в початковій формі.) 
Учні звіряють свої висновки з правилом на с. 62 підручника. 
2. Складання опорної таблиці. Робота в групах 
Іменники жіночого роду на -а (-я) 
Визнач основу іменника 
на твердий приголосний  на м’який приголосний 
У родовому відмінку пиши 
и  і 
3. Робота над текстом. Вправа 122 (с. 62–63) 
- Читання тексту та поділ його на частини. 
- Бесіда про допомогу людей тваринам узимку. 
- Списування тексту, вставляючи пропущені закінчення. 
- Порівняння виділених абзаців. 
4. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота над прислів’ями. Вправа 123 (с. 63) 
— Утворіть прислів’я і запишіть їх. 
— Як ви їх розумієте? 
— Утворіть родовий відмінок однини від виділених іменників та визначте їх закінчення. 
2. Гра «Упіймай іменник у родовому відмінку однини» 

У Марічки, у сестрички 
засмутилось кругле личко: 
повернулася із річки, 
а в косі немає стрічки. 
Біля вільхи, край дороги 
не знайшла, втомила ноги. 
Сльози бризнули в Марічки: 
«Як же бути їй без стрічки?». 

3. Розвиток мовлення 
— Складіть усний твір за поданим початком. 
Осіннього ранку хлопці прийшли до лісу. Навколо тиша. І раптом у кущах побачили журавля. У нього було поранене крило. Діти принесли птаха додому... 
4. Заслуховування складених творів (2–3 учня) 
Виправлення типових помилок. 
5. Самостійна робота 
— Запишіть слова у два стовпчики: у перший — іменники, які в родовому від- мінку однини мають закінчення -и; у другий — іменники, які в родово- му відмінку однини мають закінчення -і. 
Сосна, неділя, тиша, зима, вулиця, калина, чаша, хвиля, суниця, праця, вода. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що нового дізналися? 
Вправа «Незакінчене речення» 
- У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на -а (-я) мають закінчення -і після... (м’яких приголосних та [ж], [ч], [ш]). 
- У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на -а (-я) мають закінчення -и після... (твердих приголосних). 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 124, с. 63. 

Немає коментарів:

Дописати коментар