пʼятниця, 4 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ 
Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 128, с. 66) 
— Чи можна вважати текст вправи художнім? Доведіть свою думку. 
— Як ви поділили його на абзаци? 
— Прочитайте кожний абзац вправи, вставляючи іменники, подані в дужках, у родовому відмінку однини. 
2. Самостійна робота 
— Користуючись орфографічним словником, допишіть закінчення іменників. З одним словосполученням (за вибором) складіть речення. 
1 варіант 
Стояв біля каштан.., читав до вечор.., випало багато сніг.., вийшли з клас.., пішов до ліс.. 
2 варіант 
Стояв біля дуб.., вийшли з дом.., під’їхав до завод.., зібрали багато хліб.., сік з виноград.. 
3. «Порівняйте закінчення!» 
Зима — зимою  Рік — роком 
куля — кулею  нуль — нулем 
лінія — лінією  край — краєм 
каша — кашею  душ — душем 
межа — межею  вуж — вужем 
задача — задачею  меч — мечем 
— До якого роду належать іменники першого стовпчика? 
— До якого роду належать іменники другого стовпчика? 
— У якому відмінку стоять іменники чоловічого і жіночого роду? 
— Чи однакові вони мають закінчення? 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми будемо працювати над правописом закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Спробуємо зрозуміти і запам’ятати особливості закінчень таких іменників, щоб завжди писати грамотно. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Спостереження за мовним матеріалом. Вправа 129 (с. 66) 
— Прочитайте іменники, записані парами. 
— Поясніть значення слова ратуша. 
Визначення роду, числа і відмінка іменників 
— Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку? 
— Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи та спробуйте пояснити, чому закінчення у них різні. 
2. Складання опорної схеми 
— Побудуймо схему-опору, яка допоможе краще засвоїти правильне написання закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини. 
Іменники 
ж. рід (одн.) 
-а, -я 
Основа на твердий приголосний  Основа на м’який приголосний і [ж], [ч], [ш]  Основа на [й] 
-ою  -ею  -єю 
3. Ознайомлення з правилом (с. 67) 
4. Первинне закріплення. Вправа 130 (с. 67) 
-  Читання тексту і добирання заголовка. 
- Пояснення написання закінчень. 
- Повторення правила вживання апострофа після префіксів і пояснення написання слова з’явилася. 
5. Фізкультхвилинка 
6. Робота за таблицею. Вправа 131 (с. 67–68) 
— Розгляньте таблицю. Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи та закінчення в іменниках. 
7. Складання опорної схеми 
Іменники 
ч. рід (одн.) 
Основа на твердий приголосний  Основа на м’який приголосний і [ж], [ч], [ш]  Основа на [й] 
-ом  -ем  -єм 
8. Ознайомлення з правилом (с. 68) 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота в парах. Вправа 132 (с. 68) 
— Поставте подані іменники в орудному відмінку. 
Підказочка. Дивись міркування на с. 68. 
— З однією групою іменників в орудному відмінку утворіть і запишіть речення. 
2. Цікаво знати (с. 68) 
Учні читають додаткову інформацію про вживання прийменників з іменниками чоловічого і жіночого роду в орудному відмінку. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? 
— З яким настроєм завершуєте урок? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 13, с. 69. 

Немає коментарів:

Дописати коментар