пʼятниця, 4 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ

РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ 
Мета: закріпити знання учнів про відмінювання іменників; ознайомити із способами розрізнення давального і місцевого відмінків; розвивати мовленнєві вміння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до Батьківщини. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
Знов день почався, діти. 
Всі зібрались на урок. 
Тож пора нам поспішати — 
Кличе в подорож дзвінок. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 106, с. 54) 
— Які прислів’я та приказки ви дібрали про рідний край? 
— Прочитайте складені речення. 
— У якому відмінку вживається сполучення слів рідний край у вашому реченні? 
2. Каліграфічна хвилинка 
Д д Дд ер жав дер держава 
— Як ви розумієте значення цього слова? 
Держава — це політична організація суспільства на чолі з урядом та його органами. 
— Запишіть каліграфічно. 
Живи і міцній, українська державо! 
— Назвіть спільнокореневі слова до слова держава. 
(Державна, державність) 
— Складіть речення з однорідними членами речення. 
..., ..., ... — державні символи України. 
3. Підготовча робота 
— Що називають відмінюванням іменників? 
— Провідміняйте іменник земля. 
— Назвіть закінчення іменника, який ви провідміняли, у різних відмінках. 
— Чому в різних відмінках іменник має однакове закінчення? 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні ви дізнаєтеся про це на уроці, спробуєте з’ясувати, з чим це пов’язано. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Колективне виконання вправи 108 (с. 55) 
Самостійне читання тексту учнями 
— Назвіть виділені у тексті іменники. (Боротьбі — у боротьбі) 
— Визначте їх відмінок. 
— Як розрізнити відмінкові форми, що мають однакові закінчення? 
2. Ознайомлення з правилом (с. 55) 
3. Самостійна робота 
Учні складають і записують кілька речень із виділеним у вправі 108 іменником у формі давального і місцевого відмінків однини. 
4. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Розвиток зв’язного мовлення. Вправа 107 (с. 54–55) 
— Хто із вас уміє підписувати конверти? 
— У якому відмінку вживають іменники, що називають прізвище, ім’я та по батькові людини, якій адресують листа? 
Словникова скарбничка 
— Кого називають адресатом? 
— А кого — адресантом? 
Практична робота 
Учні заповнюють поштові конверти. 
2. Робота в парах. Вправа 109 (с. 56) 
Мовчазне читання тексту учнями 
— Обміняйтеся думками, що цікавого ви дізналися про українських козаків. 
— Поясніть значення слова резиденція. 
— Який іменник повторюється в тексті? 
— Визначте його відмінок. 
3. Вибіркове списування 
— Випишіть із тексту вправи 109 речення, у яких іменник Січ уживається в давальному і місцевому відмінках. 
— Випишіть останнє речення тексту. Поясніть уживання розділових знаків. 
4. Редагування тексту вправи 109 
— Як можна вдосконалити цей текст? 
5. Творче завдання 
— Спишіть вірш, замінивши закінчення іменників, поданих у дужках. 
— Визначте відмінок цих іменників. 
У нашій (хата) на (стіна) 
висить портрет у (рама) — 
він дуже рідний і мені, 
і (тато), і (мама). 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що вчилися робити на уроці? 
— Як відрізнити відмінки іменників, закінчення яких збігаються? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 110, с. 56. 

Немає коментарів:

Дописати коментар