пʼятниця, 4 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ 
Мета: практично ознайомити учнів із ступенями порівняння прикметників; провести спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без уживання термінів); вчити використовувати ступені прикметників у мовленні; збагачувати словниковий запас; формувати мовленнєві навички; виховувати любов до рідного слова. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 162, с. 85) 
— Прочитайте розповідь, яку ви склали вдома. 
— Це художній текст чи науково-популярний? Обґрунтуйте свою думку. 
— Які прикметники ви використали у своїй розповіді? Назвіть їх. 
2. Каліграфічна хвилинка 
В в ел ер ів ул 
Село Вербівка потонуло у вербах. 
— До яких частин мови належать слова, подані в реченні? 
— Якої з вивчених частин мови тут немає? 
— Додайте прикметники до іменників. (Невеличке село Вербівка потонуло у зелених вербах.) 
— Яке речення у вас вийшло? Прочитайте його. 
— Розберіть за будовою ці прикметники. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми розширимо уявлення про прикметник, дізнаємось, як можуть бути пов’язані значення прикметника і його будова. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Робота над віршем. Вправа 165 (с. 86) 
— Прочитайте виразно вірш. 
— Назвіть прикметники, які зустрілися вам у цьому вірші. 
— Розгляньте, як утворився прикметник найкращий. 
— Спробуйте пояснити, як утворилися прикметники найспритніші, найясніші. 
Спритний — спритніший — найспритніший. 
Ясний — ясніший — найясніший. 
— Які зміни у будові вплинули на значення прикметників? 
2. Робота над словами в рамці (с. 86) 
Мовчазне читання слів учнями 
— Хто бажає правильно прочитати слова в рамці? 
— Запишіть ці слова з пам’яті. 
— Для одного з прикметників другого стовпчика утворіть «ланцюжок ступенів». 
— Складіть речення з одним із прикметників. 
3. Самостійна робота. Вправа 166 (с. 86–87) 
- Самостійне читання тексту учнями. 
Усне виконання першого завдання до тексту. 
Списування тексту з граматичним завданням. 
Перевірка виконаної роботи. 
— Назвіть словосполучення прикметника з іменником. 
— Який прикметник уживається в множині? (Найласкавіші) 
— Який рід мають прикметники, вжиті у тексті в однині? 
4. Фізкультхвилинка 
Щось не хочеться сидіти, 
Треба трохи відпочити: 
Раз — підняти руки вгору, 
Два — нагнутися додолу, 
Не згинайте, діти, ноги, 
Як торкаєтесь підлоги. 
Три, чотири — прямо стати, 
Будем знову починати. 
Хто зуміє присідати 
І ногам роботу дати? 
Раз — піднялись, два присіли, 
Хай мужніє наше тіло. 
Хто втомився присідати, 
Може вже відпочивати. 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота над загадками і прислів’ями. Вправа 163 (с. 85) 
— Прочитайте і відгадайте загадки. 
— Прочитайте прислів’я і поясніть їх зміст. 
— Знайдіть у записах прикметники-антоніми. 
— Спишіть прислів’я, підкресліть у них прикметники. 
2. Робота в парах. Вправа 164 (с. 85) 
— Прочитайте текст, доповнюючи його прикметниками з довідки. 
Словникова скарбничка 
— Поясніть значення слів: клуня, виринають. 
— Які букви ви вставите в словах з пропущеними буквами? 
— Обґрунтуйте правопис цих слів за допомогою правила. 
— Назвіть головні члени у першому реченні. 
3. Розвиток зв’язного мовлення 
— Опишіть український вишитий рушник, використовуючи подані прикметники. 
Лляний, тонкий, білий, полотняний, український, дорогий, простий, красивий, кольоровий, червоний, чорний, народний, рослинний орнамент. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Про що дізналися на сьогоднішньому уроці? 
— Чого навчилися? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 167, с. 87. 

Немає коментарів:

Дописати коментар