середа, 2 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 
Мета: закріпити знання учнів про однорідні члени речення, розділові знаки при однорідних членах речення; розвивати вміння читати речення з однорідними членами з відповідною інтонацією; виховувати любов до рідного слова. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
Ось і дзвоник пролунав, 
Для навчання час настав. 
Щоб країні прислужитись, 
Ви повинні добре вчитись — 
Для могутності і слави 
Української держави. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 69, с. 37) 
— Прочитайте записані речення, дотримуючи відповідної інтонації. 
— Назвіть головні і другорядні члени речення у першому і четвертому реченнях. 
— Яке правило пригадали під час написання першого слова із 3-го завдання до вправи? (Правило вживання апострофа) 
— Чим цікаве написання другого слова? (Префікси «роз-», «без-» завжди пиши з буквою «з-») 
2. Пояснювальний диктант 
Вулицями міста їздять автобуси, тролейбуси, трамваї. Косар стомився і сів під деревом перепочити. Олеся читає швидко, але невиразно. До чудової пісні прислухалися і пташки, і дерева, і квіти. Я був не в лісі, а в полі. У лісі було тихо й сумно. У гаях, садах і парках літають зграйки синиць. 
— Назвіть однорідні члени речення. 
— Підкресліть сполучники при однорідних членах речення. 
— Поясніть уживання розділових знаків при однорідних членах речення. 
3. Каліграфічна хвилинка 
Оо Оо ок ом ов он 
Океан — водний простір між материками. 
— Доберіть спільнокореневі слова до слова океан (океанський, океанічний, океанчик) 
— Запишіть словосполучення. 
Безмежний океан, Тихий океан, океан почуттів, Індійський океан, океан сліз.
— Підкресліть словосполучення, вжиті у переносному значенні. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Списування із завданням. Вправа 70 (с. 37) 
Учні читають текст та добирають до нього заголовок. 
Виписують речення з однорідними членами та вправляються в їх інтонуванні. 
Словникова робота 
— Усно доберіть синоніми до виділених слів. 
Чарівний, красивий, вродливий, славний, ладний, захопливий, неземний. 
Безмежний, безкраїй, нескінченний, бездонний, безмірний, неосяжний. 
2. Робота над вправою 71 (с. 37–38) 
- Ознайомлення з текстом листа. 
- Відповіді на запитання до тексту. 
- Самостійна робота: виписування речень з однорідними членами. 
- Вправляння в інтонуванні цих речень. 
- Робота над словом. 
Спільним у цих словах є префікс о-. 
За допомогою словника учні добирають інші слова з префіксом о-. 
Наприклад: ожити, опадати, опалення, оголосити, озиратися, озброєння, одружитися. 
3. Фізкультхвилинка 
4. Усне виконання вправи 72 (с. 38) 
Виразне читання вірша Олександра Олеся 
— Який заголовок можна дібрати до цього вірша? 
— Відшукайте синоніми у тексті. (Пісня — ллється, літа, щебече.) 
— Чи однаково вимовляється і пишеться слово ллється? 
— Доведіть свою думку. 
— Виконайте звуковий аналіз цього слова. 
— Назвіть однорідні члени речення в другій строфі. 
— Як вони пов’язані між собою? 
5. Робота над деформованим текстом 
— З кожної групи слів складіть і запишіть речення. 
— Установіть зв’язок слів в одному з речень за вибором. 
Горах, корови, випасаються, у, вівці, кози. 
Гаї, опустіли, поля, навкруги, ліси, долини. 
Темні, і, оповили, хмари, небо, насунули. 
6. Самостійна робота 
1 варіант 
Складіть і запишіть речення з однорідними підметами. 
Коропи, окуні, карасі. 
Вовки, лисиці і зайці. 
Книги, газети і журнали. 
Сонце, повітря і вода. 
2 варіант 
Складіть і запишіть речення з однорідними присудками. 
Пишемо, читаємо і лічимо. 
Прочитав, подумав і відповів. 
В’яне, жовкне й обсипається. 
Учиться і працює. 
7. Гра «Ти — мені, я — тобі» 
Учитель читає запитання на с. 39 підручника, а учні відповідають на них. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що повторили на уроці? 
— Чого особисто ви навчилися під час вивчення теми? 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 73, с. 38–39. 
Учні за вибором виконують перше або друге завдання до вправи. 

Немає коментарів:

Дописати коментар