середа, 2 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ ТЕКСТУ. ТЕМА, МЕТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ЗАГОЛОВОК

ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ ТЕКСТУ.  ТЕМА, МЕТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ЗАГОЛОВОК 
Мета: поглибити і поширити знання учнів про текст; розвивати вміння самостійно визначати тему, мету тексту, добирати заголовок; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати уважність, спостережливість. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 17, с. 10) 
— Прочитайте поради, які, на вашу думку, найбільш актуальні для вашого класу. Як ви їх розумієте? 
— Які пропущені літери вставили в словах? З якою орфограмою працювали? 
2. Каліграфічна хвилинка 
Рр Рр Ра ир бр рш 
Рана від слова заживає, проте слід глибокий залишається. 
— Підкресліть іменники. 
— Поділіть для переносу слова заживає, залишається. 
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Спробуйте пояснити вислів каліграфічної хвилинки. 
— Слова ми добираємо залежно від того, як ми ставимося до предмета чи події. Дуже часто ми не звертаємо увагу на ті слова, вислови, які ми використовуємо в мовленні. Ви із захватом читаєте казки, вірші, оповідання письменників і поетів, тому що вони вдало володіють словом, правильно і послідовно висловлюють свої думки. Ви теж можете цього навчитися. А допоможе вам оволодіти цими уміннями і навичками тема «Текст». 
— Прочитайте (с. 11), що цікавого ви дізнаєтеся з цього розділу. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Підготовча робота 
— Прочитайте запитання, виділені чорним жирним шрифтом на с. 12. Щоб дати відповіді на ці запитання, попрацюємо над вправою 18 (с. 12). 
2. Колективне виконання вправи 18 (с. 12) 
-       Самостійне читання тексту учнями. 
- Переказ прочитаного тексту. 
- Визначення теми, мети, головної думки тексту з опорою на зразок міркування у підручнику. 
— Який заголовок можна дібрати до тексту? («Книги — джерело мудрості») 
— Запишіть заголовок каліграфічно у своїх зошитах. 
— Проаналізуйте та оцініть свою роботу, порівнявши її зі зразком на с. 12. 
3. «Пригадай!» (с. 12) 
— Що називають текстом? 
— Що є темою, метою тексту? 
— Що можна визначити у тексті? 
— Що можна дібрати до тексту? 
4. Коментоване письмо. Вправа 19 (с. 12–13) 
Учні виразно читають текст та розповідають, що цікавого дізналися з нього. 
— Визначте тему, мету тексту. 
— Доберіть до нього заголовок. 
— Спишіть останній абзац тексту, коментуючи всі орфограми. 
— Підкресліть вираз, ужитий у переносному значенні. («Зійшов вічний спокій») 
— Як ви розумієте цей вираз? 
— Складіть звукову модель слова любов’ю. 
— Назвіть у слові тверді і м’які приголосні звуки. 
— Усно визначте частини мови у другому реченні. 
— Якої частини мови немає в цьому реченні? (Числівник, сполучник) 
5. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Самостійна робота 
— Прочитайте текст. 
— Замініть виділені слова антонімами. 
— Запишіть свій текст. 
Настала весна. Зазеленіли дерева. Дні стали довшими, а ночі — коротшими. Прилетіли перелітні птахи. У полях починається гаряча пора. 
2. Перевірка виконаної роботи 
Конкурс на добирання кращого заголовка до тексту. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Прочитайте речення лівого і правого стовпчиків. 
Що стрункіше від тополі?  Посередині галявини росте кремезний дуб. 
Це могутнє дерево широко розкинуло своє гілля. 
Золота берізка опустила свої віти. 
Як гарно клени підросли!  Шумить сердитий вітер, але дуб не гнеться. Дуб — найміцніше дерево наших лісів. 
— Які з цих речень становлять текст? 
— Доведіть свою думку. 
— Чому речення лівого стовпчика не утворюють текст? 
— Які характерні ознаки тексту ви запам’ятали? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 20, с. 13. 
Мовчазне читання рядків з віршів Т. Шевченка 
— Які почуття виникли у вас? Чому? 
— Якими кольорами ви намалюєте картинки до цих віршів? 
— Прочитайте 3 і 4 завдання цієї вправи. Це буде вашим домашнім завданням. 

Немає коментарів:

Дописати коментар