пʼятниця, 4 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ

ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ 
Мета: актуалізувати знання учнів про іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників, пряме й переносне значення слів; розвивати вміння вибирати з ряду синонімів іменники, які відповідають змісту висловлювання; збагачувати мовлення учнів; виховувати старанність. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
В путь щасливу і широку 
Всіх виводить школа вас. 
До уроку! До уроку! 
В школі дзвоник кличе вас! 
Поспішіть місця зайняти, 
Час урок розпочинати. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 91, с. 47) 
— Назвіть виписані іменники. 
— Який рід і число мають виписані іменники? 
— Прочитайте, які речення ви склали. 
2. Каліграфічна хвилинка 
Шш Шш ше рен га шеренга 
— Поясніть значення слова шеренга. (Група людей, які стоять на одній лінії з поверненими в один бік обличчями.) 
— На якому уроці діти шикуються у шеренгу? 
— Допишіть словосполучення, змінюючи слово шеренга. 
Стати в..., вийти з..., крокувати в..., командувати..., обійти..., зупинитися біля... 
3. Вправа «Незакінчене речення» 
День, ніч — це іменники-... (антоніми). 
Горизонт, виднокіл, обрій — це іменники-... (синоніми). 
Ніс човна. Кирпатий ніс. Ніс — це... іменник (багатозначний іменник). 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати іменники-антоніми, іменники-синоніми, поговоримо про багатозначність деяких іменників, удосконалимо вміння визначати пряме й переносне значення іменників, вводити його в словосполучення, речення. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Колективне виконання вправи 92 (с. 47) 
Читання тексту «ланцюжком» 
— Який заголовок ви можете запропонувати до тексту? 
— Яке продовження тексту можна написати? 
— Виберіть із іменників-синонімів, поданих у дужках, ті, які найбільше підходять за змістом. 
— Запишіть відредаговані речення у зошит. 
— Пригадаймо, що таке синоніми? (Синоніми — це слова, однакові або близькі за значенням, але різні за звучанням і написанням.) 
— Яку роль відіграють у мовленні іменники-синоніми? (Вони дають можливість найточніше, найвиразніше і найвлучніше висловлювати свою думку.) 
2. Вибірковий диктант. Вправа 93 (с. 47–48) 
Виразне читання прислів’їв та приказок 
— Як ви зрозуміли їхній зміст? 
— Запишіть під диктування парами іменники-антоніми. 
— Визначте їх рід. 
— Який ми можемо зробити висновок про роль антонімів у реченнях? (Вони допомагають увиразнити мовлення, точно висловити свою думку або загострити увагу на чомусь особливому, дають можливість яскравіше виразити протилежні явища.) 
3. Багатозначність іменника. Вправа 94 (с. 48) 
— У якому значенні вживається слово земля у вправі? 
— Складіть власні речення з цим словом, уживаючи його в різних значеннях. 
— Які різні значення може мати іменник сонце? 
4. Фізкультхвилинка 

Стали, діти, біля парт. 
Кожен з вас здоров’я варт. 
Піднімайте руки вгору, 
Сонце сили додасть хворим. 
Присідайте до землі, 
Будуть сили немалі. 
А тепер взялись за руки, 
Хай покинуть слабкість й муки. 
Нам же далі працювати, 
То й здоров’я треба мати. 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в групах 
— Складіть і запишіть речення із указаними синонімами. 
— Підкресліть головні та другорядні члени речення. 
1-ша група: алмаз, діамант. 
2-га група: ощадливість, бережливість. 
3-тя група: шелест, шарудіння. 
4-та група: зворушливий, розчулений. 
2. Для допитливих 
Ознайомлення з інформацією розділу «Хвилинка спілкування» 
— Що цікавого дізналися? 
3. Розбір іменника як частини мови. Вправа 95 (с. 48–49) 
— Прочитайте і визначте, що це — текст чи окремі речення. 
— Доведіть свою думку. 
— Які з іменників ужито в прямому, а які — в переносному значенні? 
Аналіз іменника як частини мови за схемою, поданою у підручнику на с. 49. 
4. Іменники, що звучать однаково, але мають різне значення 
Робота за малюнками 
Дві лисички — тварини; лисички — гриби; 
сонечко — на небі; сонечко — комаха; 
коса в дівчини; коса — знаряддя праці; коса на річці. 
Косу дівчина плете, 
На косі трава росте. 
Пляж найкращий на косі, 
Поки ще трава в росі. 
Із косою йде на косу, 
Хлопець той, що траву косить. 
А. Свашенко 
— У якому новому значенні вживаються тепер слова? 
У автомобілі (двірник) людина, яка прибирає; 
сумка, портфель (дипломат) працівник посольства; 
комп’ютерний (диск) автомобільний; 
тварина (миша) комп’ютерна. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що повторили на уроці? 
— Які цінні думки запам’ятали? 
— Для чого потрібно вживати у мовленні іменники — синоніми, антоніми? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 96, с. 49. 

Немає коментарів:

Дописати коментар