середа, 2 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ 
Мета: закріпити вміння учнів визначати основу речення та встановлювати зв’язки між словами в реченні; розвивати вміння поширювати речення словами і словосполученнями, складати речення за поданими схемами; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 57, с. 31) 
— Зачитайте списані речення. 
— Які головні члени ви підкреслили в кожному реченні. 
Фронтальна перевірка звукових моделей, які склали учні до виділених слів 
— Чому в слові зів’ялі різна кількість звуків і букв, а у слові кучеряві — однакова? 
2. Каліграфічна хвилинка 
Дд дд до по об ба ач че ен ння 
— Прочитайте і запишіть каліграфічно. 
Д О П О Б А Ч Е Н Н Я 
— Доберіть до поданого слова: 
синоніми (до зустрічі, бувай); 
антоніми (привіт). 
— Складіть з поданим словом речення, різні за метою висловлювання та інтонацією. 
3. Фронтальне опитування 
— З чого складається наше мовлення? (З речень) 
— З чого складаються речення? (Зі слів) 
— Що є граматичною основою речення? 
— Які члени речення, крім головних, ви знаєте? (Другорядні члени речення) 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми будемо поширювати речення за допомогою другорядних членів речення; складати речення за поданими схемами; встановлювати зв’язки між словами в реченні. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Колективна робота. Вправа 58 (с. 32) 
Учні читають текст та розмірковують над першим завданням до вправи. (Слід змінити форму слова, поданого у дужках.) 
Коментоване списування третього абзацу 
— За допомогою чого можуть зв’язуватися слова? (За допомогою за- кінчення) 
— Які слова автор уживає у переносному значенні? 
— Підкресліть їх. 
2. Коментоване виконання вправи 59 (с. 32) 
— Прочитайте виразно текст. 
— Про що йдеться у другому завданні вправи? 
— Учні на дошці записують словосполучення та за допомогою питань установлюють зв’язок між словами. 
Підказочка. Дивись на зразок, поданий у підручнику. 
— Назвіть словосполучення, у яких слова зв’язані між собою тільки за допомогою закінчень. 
3. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Самостійна робота. Вправа 60 (с. 32–33) 
Перевірка виконаної роботи 
— Які букви ви вставили у пропущених словах? 
— Правопис яких слів ви змогли перевірити за допомогою правила? 
— Правопис яких слів можна перевірити тільки за словником? 
2. Установлення зв’язку між словами у реченні 
— Прочитайте останнє речення вправи 60. 
— Визначте тип речення за метою висловлювання та інтонацією. 
— Установіть зв’язок між членами цього речення. 
Висновок. Слова в реченні зв’язують між собою за допомогою питань. 
3. Складання речень за поданими схемами. Вправа 61 (с. 33) 
— Які члени речення залежать від підмета? На які питання вони відповідають? 
— Які члени речення залежать від присудка? На які питання вони відповідають? 
— Запишіть складені речення. 
4. Гра «Розсипанка» 
— З поданих слів складіть речення. 
Земля, випливати, з-за, край, сонце. 
Хмари, від, проміння, сонячний, спалахнути. 
Мороз, ранок, дихає. 
— Підкресліть словосполучення, в яких слова зв’язані між собою за допомогою закінчень. 
Міркуйте так. У словосполученні сонячного проміння слова зв’язані за допомогою закінчення -ого. 
— Яке зі складених речень відповідає схемі? 
5. Робота в парах. Вправа 62 (с. 33) 
Самостійне читання тексту учнями 
— А що ви знаєте про бабине літо? Розкажіть про це своєму однокласнику. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що нового дізналися на уроці? 
— Під час виконання яких завдань зазнали труднощів? 
— З якою метою ми поширюємо речення словами і словосполученнями? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 62 (2), с. 33. 

Немає коментарів:

Дописати коментар