пʼятниця, 4 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ 
Мета: ознайомити учнів із чергуванням кінцевих приголосних в іменниках; формувати вміння й навички застосування правил для пояснення правопису іменників у давальному і місцевому відмінках однини; розвивати увагу, спостережливість; виховувати старанність. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 106, с. 54) 
— Зміст якої поради ви бажаєте пояснити? 
— Прочитайте виписані словосполучення. 
— Прочитайте складене речення. 
— У якому відмінку стоїть слово друг? 
— Які споріднені слова ви дібрали до іменника розмова? 
2. Каліграфічна хвилинка 
— Запишіть каліграфічно, розкриваючи дужки. 
(В) портфелі, (в) ночі, (в) ранці, (в) день, (в) зимку. 
— Поясніть правопис записаних слів. 
— Доберіть спільнокореневі слова до слова взимку. 
3. Проблемна ситуація 
— Подані слова поставте у давальному і місцевому відмінках однини. Позначте закінчення. 
Нога — ..., ... 
Бік — ..., ... 
Вухо — ..., ... 
Школа — ..., ... 
— Що ви помітили? 
— Чому не відбулося чергування в останньому слові? 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми спробуємо з’ясувати, у яких іменниках відбувається чергування кінцевих приголосних основи в давальному і місцевому відмінках однини, які звуки чергуються. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Аналітико-пошукова робота (за вправами 111, 112, 113, с. 57–58) 
— Про що дізналися з тексту вправи 111? 
— Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення. 
— За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини. 
— Звірте свої висновки із правилом на с. 57. 
— Яких відмінкових форм бракує в таблиці? 
— Поставте іменники, подані у вправі 112, у місцевий відмінок однини. 
— Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення. 
— За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках чоловічого роду в місцевому відмінку однини. 
— Поставте іменники, подані у вправі 113, у місцевий відмінок однини. 
— Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення. 
— За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках середнього роду в місцевому відмінку однини. 
— Звірте свої висновки із правилом на с. 58. 
— Зробіть висновок, чи в іменниках чоловічого і середнього роду чергування кінцевих приголосних основи відбувається так само, як в іменниках жіночого роду? 
2. Тренувальна вправа 
— Уставте пропущені букви. 
У ву..і, в моло..і, на яблу..і, на поро..і, у кожу..і, у барло..і, на лу..і. 
— До якого роду належать ці іменники? 
— У якому відмінку вони стоять? 
3. Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Вузлики на пам’ять. Вправа 114 (с. 58–59) 
Виразне читання вірша Алли Свашенко. Колективне заучування вірша 
— Назвіть іменники в місцевому відмінку однини. 
— Поясніть їх правопис. 
— З одним із них складіть і запишіть речення. 
2. Робота над загадками. Вправа 115 (с. 59) 
— Назвіть іменники, у яких відбувається зміна кінцевого приголосного основи. (Річку, жінка, домівки, дочки, онука, оком, вухом) 
3. Списування з коментуванням 
— Прочитайте. Слова, подані у дужках, запишіть у потрібному відмінку. 
— Надпишіть рід, відмінок цих іменників. 
На ткацькій (фабрика) нитки перетворюють у тканину, а на швей- ній — шиють одяг. Лариса чудово грає на (скрипка). Годівничку діти повісили на нижній (гілка). Мама купила (донечка) гарні черевички. Петрик налив (кішечка) молочка. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
— Що цікавого дізналися на уроці? 
— У яких відмінках іменників відбувається чергування кінцевого при- голосного основи [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’]? 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 115 (3), с. 59. 

Немає коментарів:

Дописати коментар