пʼятниця, 4 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА

ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА 
Мета: узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу, закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів, суфікс, префікс у ряду слів із тим самим суфіксом, префіксом; виховувати любов до рідного слова. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 78, с. 42) 
— Прочитайте пари слів-антонімів. 
— Які прикметники ви дібрали до слова великий і дієслова говорити? 
2. Словникова робота 
Гра «Склади слова — назви тварин» 
ербвлюд, міджьл, оаджбл, кйорнжвоао 
(Верблюд, джміль, бджола, жайворонок) 
3. Каліграфічна хвилинка 
Вп ере ед вперед 
— Доберіть до слова антонім. 
— Складіть та запишіть речення, визначте його граматичну основу. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні ми продовжимо подорож країною Слова, але завітаємо до міста під назвою Будова слова. Повторимо, з яких частин може складатися слово, як називаються ці частини, будемо знаходити і визначати їх у словах. 
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Колективне виконання вправи 79 (с. 42) 
Виразне читання уривку, добирання заголовка. 
— Хто є мешканцями країни Мовляндії? 
2. Зупинка «Основа слова» 
— Навчившись знаходити змінну частину слів — закінчення, ми тим самим знаходимо іншу його частину, яка залишається незмінною. Цю частину називають основою. 
— Прочитайте прислів’я. 
— Випишіть з них слово правда, виділіть основу та закінчення. 
Правда світліша за сонце. Не шукай правди в інших, коли в тебе її нема. Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає. По правді роби, по правді і буде. 
— Що слід робити, щоби правильно визначити основу і закінчення? 
3. Зупинка «Частини основи. Корінь. Суфікс. Префікс» 
1) Робота за таблицею. 
Слово 
Основа  Закінчення 
префікс  корінь  суфікс 
пра-  -ліс- 
                                                           -ліс-  -ок- 
                                                                                                          -ліс-  -ов-  -ий 
про-  -ліс-  -к-  -и 
— Розгляньте таблицю та зробіть висновки про частини основи. 
— Пригадайте, що називається коренем? 
— Назвіть частину основи, що стоїть перед коренем. 
— Як вона називається? 
— Назвіть частину основи, яка стоїть між коренем і закінченням. 
— Як вона називається? 
2) Виконання вправи 80 (с. 43). 
Учні працюють у парах. Пояснюють одне одному, як вони розуміють заголовок вірша. 
— Знайдіть у вірші споріднені слова. 
— Які слова називаються спорідненими? (Споріднені (спільнокореневі) слова мають спільний ( однаковий) корінь, який об’єднує їх за основним лексичним значенням.) 
— Як називають спільну частину споріднених слів? 
— Запишіть ці слова в зошити. 
— Визначте в цих словах корінь. 
— Які слова у вірші мають менше звуків, ніж букв? 
3) Фізкультхвилинка. 
4) Робота над загадкою. Вправа 81 (с. 43). 
— Відгадайте загадку. (Корінь) 
Добирання споріднених слів до слова-відгадки. (Корінчик, корінець) 
— Позначте суфікси в словах. 
— Які слова у загадці мають більше звуків, ніж букв? 
4. Зупинка «Закінчення слова» 
— Складіть словосполучення з поданих слів. 
Милуватися, квітка; 
повернути, Марія; 
розповісти, мама. 
— За допомогою чого сполучено слова? 
— Виділіть закінчення. 
— Що ми називаємо закінченням? (Змінну частину слова) 
— Яку роль відіграє закінчення в мові? 
5. Зупинка «Розбір слів за будовою». Вправа 82 (с. 43) 
— Доповніть рядки вірша. 
ПАМ’ЯТКА «РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ» 
- Прочитай слово. До якої частини мови воно належить і що означає? 
- Зміни слово за відмінками та визнач у ньому закінчення. 
- Визнач основу слова (це частина слова без закінчення). 
- Добери до слова 2–3 споріднених слова та визнач корінь. 
- Назви префікс, суфікс. 
— Яка частина є обов’язковою в основі? 
Самостійне виконання третього завдання вправи. 
Перевірка — індивідуальне опитування учнів. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ 
— З яких частин складається слово? 
— Як визначити у слові закінчення й основу? 
— Що таке закінчення? основа? 
— Що називають коренем? Як його знайти? 
— За допомогою чого утворюються нові слова? 
— Чим префікс відрізняється від суфікса? 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 83, с. 43. 

Немає коментарів:

Дописати коментар