середа, 2 вересня 2015 р.

Українська мова 4 клас урок МОВА — БЕЗСМЕРТНИЙ СКАРБ НАРОДУ

МОВА — БЕЗСМЕРТНИЙ СКАРБ НАРОДУ 
Мета: поглибити знання учнів про мову як засіб людського спілкування; актуалізувати знання дітей про державні символи України; розвивати індивідуальне мовлення учнів, збагачувати їх словниковий запас; виховувати повагу до символів нашої держави, шанобливе і бережливе ставлення до мови. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
Учитель посміхається — 
Урок наш починається! 
Будемо мову ми рідну вивчати 
Залюбки і повсякчас. 
Тож рівненько всі сідаймо, 
Працювати починаймо! 
II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДРУЧНИКОМ «УКРАЇНСЬКА МОВА» ДЛЯ 4-го КЛАСУ 
1. Бесіда 
— Розгляньте обкладинку. 
— Як називається підручник? («Українська мова») 
— Хто є його авторами? (М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко) 
— Розгорніть підручник. 
— Які умовні позначення ви побачили? 
— Прочитайте, що вони означають. 
2. Заучування вірша М. Хоросницької «Матусин заповіт» 
Раз казала мені мати: 
«Можеш мов багато знати, 
Кожну мову шанувати, 
Та одну із мов усіх 
Щоб у серці ти зберіг». 
В серці ніжну і погідну 
Збережу я мову рідну! 
— Як називається наша рідна мова? (Українська) 
— Звідки виникла ця назва? (Від назви держави Україна) 
— Назвіть символи нашої держави. 
— Що ви можете про них розповісти? 
— Зверніть увагу, що надруковано на с. 3. 
— А що таке гімн? (Урочиста патріотична пісня, яка уславлює державу) 
— Хто є авторами Державного Гімну України? 
3. Робота над текстом Гімну України 
1) Читання тексту Гімну України вчителем. 
— Значення яких слів було для вас незрозумілим? 
2) Повторення правил поведінки під час слухання Гімну України. 
3) Слухання Гімну України (аудіозапис). 
— Які почуття охопили вас?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати нашу рідну мову. Перший розділ, над яким ми будемо працювати, називається «Мова і мовлення».
— Прочитайте (с. 4), що цікавого ви дізнаєтеся з цього розділу.
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Фронтальна робота. Вправа 1 (с. 5)
Учні розповідають, що вони знають про українську мову; про види мовлення.
На дошці — таблиця.
Мова
(засіб людського спілкування) Мовлення
                (застосування мови для передачі думок за допомогою звуків чи графічних знаків)
Усне Писемне
активне пасивне активне пасивне
говоримо слухаємо пишемо читаємо
(діалог, монолог)
— Чим мова відрізняється від мовлення?
Висновок. Мова — це широке поняття, а мовлення — вужче. Адже мовлення — це запас слів, якими володіє конкретна людина. Вона може розвивати своє мовлення, і це є показником культури особистості.
2. Усне виконання вправи 2 (с. 5)
Учні виразно читають текст.
— Поясніть значення слова скарб.
— Про які скарби йдеться у тексті С. Носаня?
— Спробуйте стисло переказати прочитаний текст.
(Учитель заслуховує відповіді учнів.)
3. Розвиток мовлення. Вправа 3 (с. 5–6)
Читання тексту вправи «ланцюжком»
— Яке місце займає мова у вашому житті?
— Чи можна вважати освіченими й культурними людей, запас слів яких є обмеженим?
— Спробуйте вдосконалити власне мовлення. Для цього виконайте друге завдання вправи 3. (Заслухати відповіді учнів.)
— Які слова ви змінили?
— Запишіть абзац, який ви переробили, в зошити.
4. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Робота над текстом. Вправа 4 (с. 6)
Самостійне читання тексту
— Спробуйте дати відповідь на питальні речення з тексту.
— Назвіть книжку та її автора, яку ви прочитали не так давно.
— Що цікавого ви дізналися з книги?
Учні зачитують назви книжок і діляться враженнями від прочитаного, за-охочуючи однокласників до читання.
2. Словникова скарбничка
— Прочитайте слова, подані в рамочках праворуч на с. 6.
— Спробуйте пояснити, як вони утворилися. (За допомогою злиття слів «що» та «година»; «що» та «день», «що» та «місяць», «що» та «тиждень».)
Такий спосіб творення слів називається словотворенням.
3. Проблемна ситуація
— Прочитайте запитання на с. 6 підручника, виділене чорним жирним шрифтом.
— Дати правильну відповідь на це запитання нам допоможе вправа 5 на с. 6 підручника.
Учні ознайомлюються з текстом і дають відповідь на запитання вчителя.
— Що цікавого ви дізналися з тексту?
— Запишіть перше речення тексту.
— Підкресліть у ньому слова, з правописом яких ви ознайомилися сьогодні на уроці.
4. Слухання поезій Т. Шевченка
— Який з віршів Т. Г. Шевченка ви пам’ятаєте? (Учні зачитують рядки з творів Т. Шевченка. Якщо дітям важко пригадати, тоді вчитель починає цитувати рядки з творів поета, а учні їх продовжують.)
— Чи зрозумілою є поезія, створена понад 100 років тому?
— Які слова в сучасній мові не вживаються?
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
— Чому кажуть, що мова — безсмертний скарб народу?
— Яке поняття ширше: «мова» чи «мовлення»?
— Як ви збагачуєте своє мовлення?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 5 (4), с. 6–7. 

Немає коментарів:

Дописати коментар