неділя, 5 січня 2014 р.

Бібліотечно-бібліографічне лото

Бібліотечно-бібліографічне лото


1. До основних розділів бібліографічної роботи належать бібліографування (підготовка бібліографічної інформації) і бібліографічне обслуговування (доведення бібліографічної інформації до споживачів). Проте на практиці зміст бібліографічної роботи значно ширший і місткіший, ніж його науково-термінологічне визначення. Він включає... Що ж включає бібліографічна робота на практиці?
 а) організацію і ведення ДБА;
б) використання бібліографічних запитів у керівництві читанням ;
в) професійне вивчення бібліографічних посібників ;
г) пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань.
2. Існує твердження, що ядром бібліотеки є ДБА. Назвіть, будь ласка, складові частини цього ядра ? (ДБА — це система каталогів і картотек, доповнених фондом довідкових та бібліографічних видань).
3. У структурі ДБА відрізняють дві частини, які зазначені в самій назві апарату. Назвіть ці частини. (Довідкова і бібліографічна).
4. Досконале знання літератури, періодичних видань, бібліографічних посібників – одна із найважливіших умов успішної діяльності бібліотекаря в бібліотечно-бібліографічному обслуговуванні читачів. Це вимога читання великої кількості літератури. Яка різниця між звичайним читанням і професійним, бібліотечно-бібліографічним?
(Професійне читання передбачає перегляд, читання не всьго друкованого тексту, а ті частини, які в сукупності розкривають суть, основний зміст, характер викладеного матеріалу, ідейно-естетичну, наукову і практчну вартість книги, анотауія, передмова, окремі розділи і сторінки).
5. ДБО – проводиться в режимі «запит-відповідь». Які довідки ви виконуєте в процесі роботи? (Фактографічні, адресно-бібліографічні, тематичні)
7. Як називається умовне позначення бібліотеки, що використовується у зведених каталогах, бібліографічних посібниках і вказує адресу пошуку чи місце знаходження документів у міжбібліотечних іформаційно-пошукових системах. (Сигла)
8. Самоосвіта – шлях продовження загальної і професійної освіти, завдяки чому розширюється культурний світогляд, поглиблюються раніше отримані знання в конкретній галузі, заповнюються пропуски в духовному розвитку. Розрізняють три види самоосвіти: загальну, політичну, професійну.
Що входить у самоосвіту бібліотечного працівника?
(Читання літератури, періодичних видань, вивчення фонду, відвідування консультацій, ознайомлення з досвідом роботи бібліотек, слухання радіо- і перегляд телепередач, відвідування театрів, участь у спеціальних практикумах із метою набуття і удосконалення різних навиків та використання їх у своїй роботі. Особливу увагу приділяють удосконаленню культури читання, бо бібліотекар читає не тільки для власних інтересів, але й для покращення інформаційного обслуговування читачів. Важливим елементом культури читання є запис про прочитане. Записується назва книги, її короткий зміст, враження, яке справила, і те, кому її слід рекомендувати, як використовувати в роботі з читачами.)
Конкурс капітанів.
Капітанам необхідно за 3 хвилини виконати 2 завдання за допомогою каталогів і картотек.
Приклад. У якому розділі систематичного каталогу і картотеки можна знайти літературу про гетьманів.
(Розділ 63.3 (4 Укр.)
Гра із залом. Питання до вболівальників
– Основна думка художнього твору. (ідея)
– Персональний книжковий знак. (екслібрис)
Підбиття підсумків.

Немає коментарів:

Дописати коментар