вівторок, 5 листопада 2013 р.

Природа 2 клас Тема: Червона книга України

Природа 2 клас

Тема: Червона книга України

Мета: ознайомити учнів з рослинами рідного краю, що охороняються і занесені до Червоної книги України; розвивати спостережливість; виховувати любов до природи, бережливе ставлення до рослин.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
Перевірка домашнього завдання
— Чому виникла потреба охорони рослинного та тваринного світу?
— Яку природоохоронну роботу ви проводите у своєму місті (селі)?
— Як ви вважаєте, що сказали б нам рослини, якби могли говорити?
— Наведіть приклади рослин, які, на вашу думку, не можна зривати.
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з рослинами нашого краю, що охороняються і занесені до Червоної книги України.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 138–140)
— Пригадайте, що ви знаєте про Червону книгу.
— Що міститься у Червоній книзі?
— Що означає червоний колір? До чого він закликає всіх людей?
— Прочитайте на с. 139, що таке Червона книга України.
— Розгляньте фотографії і прочитайте про деякі рослини і деяких тварин, занесених до Червоної книги України.
Перевір себе
— Для чого створено Червону книгу?
— Розглянь фотографії рослин і тварин, занесених до Червоної книги України (с. 140). Які з них зустрічаються у твоїй місцевості?
2. Фізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Т естування
Позначте правильну відповідь.
1) Червона книга України — це:
а) перелік рослин і тварин;
б) Закон України;
в) перелік рослин і тварин, що зникають.
2) Назви рослин і тварин, яких залишилося мало, заносять у:
а) Червону книгу;
б) енциклопедію.
3) Доповніть визначення: «Червона книга — книга, яка містить відомості про...».
а) рідкісні рослини;
б) зниклі рослини і тварин;
в) рідкісні і зниклі рослини і тварин.
4) Чому для цієї книги вибраний червоний колір?
а) це красивий колір;
б) це яскравий сигнал;
в) це сигнал небезпеки.
2. Г ра «Чи правильно, що?..»
Учні використовують сигнальні картки: якщо висловлювання правильне — зелену, якщо неправильне — червону.
- Рослини очищають повітря.
- З вини людини на Землі зникло багато рослин.
- Усі рослини можна зривати і складати з них букети.
- Наша держава взяла під охорону рідкісні рослини.
- Кульбабу відносять до рослин, що охороняються.
- Учні повинні знати рослини, які охороняються державою.
- Ти можеш допомогти рослинам, щоб їх не ставало менше.
— Сподіваюся, що тепер серед вас не залишиться людей, байдужих до рослин рідного краю, а особливо, представників Червоної книги. Я звертаюся до вас із проханням: не рвіть даремно квіти, охороняйте ніжні й одночасно тендітні й беззахисні рослини.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Що таке Червона книга?
— З якою метою створена ця книга?
— Що сталося, коли б природу не охороняли?
— Яку участь ви берете в охороні природи своєї місцевості?
— Чому необхідно охороняти природу?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар