вівторок, 5 листопада 2013 р.

Природа 2 клас Тема: Рослини і тварини прісних водойм

Природа 2 клас

Тема: Рослини і тварини прісних водойм

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю рослин і тварин прісної водойми; вчити пояснювати зв’язки у живій природі на прикладі прісної водойми; розвивати спостережливість, мовлення дітей, учити міркувати над отриманою інформацією; виховувати інтерес до природи, любов до рідного краю.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності
1. П еревірка домашнього завдання
Учні презентують правила поведінки на луці.
2. Р обота над загадками
- Не кінь, а біжить,
Не ліс, а шумить. (Річка)
- Серед поля лежить дзеркало —
Скло голубе, а рама зелена. (Озеро)
- Стоїть корито,
Повне води налите. (Ставок)
— Як можна одним загальним поняттям назвати річки, озера, ставки?
(Прісні водойми)
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми ознайомимося з рослинним і тваринним світом прісної водойми.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 132–134)
— Які бувають прісні водойми?
— Пригадайте свою подорож до озера, ставка або річки. Розгляньте фотографії на с. 132. Які рослини можна побачити під час такої подорожі? Що ви про них дізналися з тексту?
— Розгляньте рослини на малюнках. Їх можна зустріти на берегах і поверхні водойми.
— Порівняйте їх. За якими ознаками вони відрізняються?
— Які тварини живуть поблизу озера й у самій воді? Розкажіть про чаплю.
Чим вона живиться?
— Доведіть, що бабки — хижаки. Які комахи бігають по поверхні води?
— Які жуки мешкають у прісній водоймі?
— Чим живляться жаби?
— Як люди використовують прісні водойми?
Перевір себе
— Які рослини ростуть у водоймах?
— Які тварини живуть у водоймах?
— Як люди використовують водойми для власних потреб у вашій місце-
вості?
— Відгадайте загадки.
- Стоїть над водою,
Хитає сивою бородою.
- Стоять красуні на воді,
Вінки на них білі й золоті.
— Розгляньте малюнки на с. 134, прочитайте тексти. Складіть розповідь про одну з риб. Можна використовувати додаткову літературу: словники, енциклопедії.
Підсумок. У водоймах живуть різні рослини і тварини. Люди використовують водойми для господарських потреб.
2. Фізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Р обота в парах
— Покажіть стрілками, що до чого призводить.
1) У водойми спускають воду підприємства — а) починають утворюватися болота.
2) Усе озеро заросло очеретами і водоростями —
б) рибам легше дихати.
3) Узимку рибалки наробили лунок у льоду — в) гинуть рослини і тварини.
2. Г ра «Четвертий “зайвий”»
— У кожній групі підкресліть «зайве» слово, поясніть свій вибір.
- Водомірка, ящірка, жук-плавунець, бабка.
- Рогіз, очерет, береза, водяна лілія.
3. Р обота в групах
Кожна група отримує висловлювання на картках.
— Біля яких висловлювань ви написали б «Дозволено», а біля яких — «Заборонено»?
1) Смітити на берегах.
2) У водойми не кидати відходи.
3) Не мити машини у водоймах.
4) Не скидати промислові відходи.
5) Вирубувати ліси по берегах водойм.
6) Обмежити вилов риби.
7) Дозволити необмежену риболовлю.
— Які заходи з охорони водойм ви можете запропонувати?
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які рослини прісної водойми ви запам’ятали?
— Які живі істоти зустрічаються в прісній водоймі?
— Як людина впливає на водойми?
— Як треба охороняти водойми?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар