четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

Українська мова 2 клас

Тема: Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

Мета: дати учням уявлення про будову тексту, його частини; розвивати вміння виділяти в тексті зачин, основну частину, кінцівку, абзаци; розвивати мовлення учнів; поповнювати словниковий запас; виховувати бережливе ставлення до природи.

Хід уроку
I. Організаційна частина
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 81, вправа 212)
— Поясніть, як ви розумієте записані прислів’я.
— Розкажіть свої прислів’я, загадки про книгу.
2. Г ра «Слово загубилося»
— З останніх букв поданих слів утворіть нове слово.
Дід, синиця, кит, море, канал. (Дятел)
3. Р обота над скоромовкою
У дуплі у дятла дім,
Дятленятам добре в нім.
— Який звук найчастіше повторюється? ([д])
4. К аліграфічна хвилинка
Написання букви Дд.
— Роз’єднайте слова. Напишіть каліграфічно.
Дятелвзимкуїстьнасіннязшишок.
5. С амостійна робота
Моделювання тексту з окремих речень
— Прочитайте речення.
Від його міцного дзьоба не сховається жодна комаха.
Дятел дуже корисний птах.
Цілий день він проводить огляд своєї ділянки.
Дятел справжній санітар лісу.
— Ч и можна назвати ці речення текстом? Чому? Доведіть власну думку.
— Розташуйте речення в правильному порядку, щоб вийшов текст.
— Доберіть до тексту заголовок.
III. По відомлення теми й мети уроку
— Сьогодні ми будемо спостерігати за тим, як будується текст, з яких частин він складається.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р озповідь учителя
— Текст — немов будинок. Він має свій початок. Будинок починають будувати з фундаменту. Текст починають будувати з одного чи кількох речень, що становлять його початок, або зачин. У зачині коротко повідомляється те, про що йтиметься в тексті. Далі у будинку зводять стіни, у тексті — складають основну частину. З неї ми дізнаємося про основне, головне, про що хотів повідомити автор у тексті. Будинок завершується дахом. І в текстах має бути висновок. Це кінцівка тексту.
2. Ознайомлення з правилом (с. 82)
3. В иконання вправи 213 (с. 82)
Слухання тексту учнями. Складання відповідей на запитання до тексту
— Де діти знайшли білочку?
— Яка лапка була в білочки?
— Де діти поселили звірка?
— Що сталося з лапкою згодом?
— Куди діти віднесли білочку?
— Прочитайте перше речення тексту. Як ви вважаєте, яка це частина тексту? (Зачин)
— Ч и можна зрозуміти, про що йтиметься далі в тексті?
— Про що? (Про білочку)
— Про що розповідає 2-ге, 3-тє речення? Це — основна частина.
— Прочитайте кінцівку. Ці речення завершують текст, підводять до висновку.
— Отже, з яких частин складається текст?
— Доберіть заголовок до прочитаного тексту.
4. Ознайомлення з поняттям «абзац»
— Зверніть увагу на те, що кожна частина тексту пишеться з нового рядка.
Це — абзац.
— Скільки в тексті частин? (3) Скільки буде абзаців? (Теж 3.)
— Запишіть по пам’яті зачин тексту в зошити.
5. Ф ізкультхвилинка
V. Закріплення та усвідомлення вивченого матеріалу
(див. додаток на с. 88)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— З яких частин складається текст?
— Як виділяється кожна частина тексту на письмі?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар