четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: По няття про мову. Українська мова — державна мова України

Українська мова 2 клас

Тема: По няття про мову. Українська мова — державна мова України

Мета: розширити уявлення учнів про мову як найважливіший скарб українського народу, про існування різних мов; вчити спостерігати за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах; розвивати усне мовлення учнів, каліграфічні навички письма; виховувати любов до рідної мови, бажання більше дізнаватися про неї.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. К аліграфічна хвилинка
Урок почнемо без зупинки
З каліграфічної хвилинки
У у Уу ур ук ск ий
Україна український
— Що означає кожне слово?
— Назвіть голосні звуки в слові Україна.
— Поділіть на склади слово український.
— Які мови ви ще знаєте?
III. А ктуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності
— Утворіть словосполучення.
росіяни українська
французи англійська
українці французька
англійці російська
— Складіть речення з однією парою слів на вибір.
— Який висновок можна зробити зі складених вами речень? (Кожний народ має свою мову.)
IV. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми з’ясуємо поняття рідна мова, ознайомимось із мовами, спорідненими з українською мовою. Дізнаємось про слова, що нагадують нам про історичне минуле нашого народу.
V. В ивчення нового матеріалу
1. Б есіда
— Ч и можуть росіяни розмовляти англійською мовою?
— А українці — французькою?
— Ч и можна вважати ці мови їх рідними мовами? Чому?
— А яка мова для них рідна?
— У чому полягає різниця між рідною і нерідною мовами?
— Назвіть свою рідну мову. Як ви до неї ставитеся?
— А як ви будете ставитися до мови інших народів? Чому?
2. Р обота за підручником (с. 70, вправа 187)
— Прочитайте текст. Про що ви дізналися з тексту?
— Які мови є близькими до української мови? (Російська, білоруська)
— Як ви гадаєте, чому?
3. П одорож до слов’янської родини (див. Додаток на с. 54)
4. С постереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах (с. 70, вправа 188)
— Прочитайте текст. Що цікавого дізналися?
— Назвіть зображені предмети. Дізнайтеся, як вони називаються в інших мовах.
— Запишіть назви овочів у тій послідовності, як вони зображені. (Картопля, цибуля, огірок, буряк)
— Поставте знак наголосу в цих словах.
— Ч и можна вважати, що ці слова записані за алфавітом? Чому?
5. Ф ізкультхвилинка
6. П родовження роботи за підручником (с. 71)
Вправа 189
— Прочитайте виразно текст.
— У якій країні ми живемо? Як зветься наша мова? Як ми ставимося до рідної мови?
— Яка мова є державною мовою України?
— Спишіть каліграфічно останнє речення.
Вправа 190 (робота в групах)
Кожна група записує своє висловлювання і пояснює його зміст.
1-ша група пояснює зміст першого висловлювання; 2-га група — зміст другого висловлювання; 3-тя група — зміст третього висловлювання; 4-та група — зміст четвертого висловлювання.
— Як ви розумієте значення слова скарб?
— Прочитайте пояснення з підручника на с. 74.
Висновок. Найбільший скарб українського народу — це його рідна мова.
7. С тарі й нові слова в українській мові (див. Додаток на с. 56)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Що цікавого дізналися на уроці?
— Які мови є спорідненими до української мови?
— Як потрібно ставитись до своєї мови?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар