вівторок, 22 жовтня 2013 р.

Природа 2 клас Тема: Рослини і тварини луків

Природа 2 клас

Тема: Рослини і тварини луків

Мета: ознайомити учнів з розмаїттям рослин і тварин луків; вчити пояснювати зв’язки у живій природі на прикладі луки; розвивати пізнавальну активність, уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати і робити висновки; виховувати почуття прекрасного.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності
1. П еревірка домашнього завдання
— Коли ліс нам дякує, а коли — ображається?
2. Р озгадування кросворда «Луки»
1) Не мотор, а гуде, не пілот,
а летить, не гадюка, а жалить. (Бджола)
2) Сам чорний, та не ворон, є роги,
та не бик, шість ніг без копит. (Жук)
3) Летить — пищить, сяде — мовчить. (Комар)
4) На капусті я вродився
І капустою живився,
На капусті я умер,
Та ізнов ожив тепер.
Тільки вже й не той я став,
Що в капусті плазував:
Не плазую, а літаю,
Бо прегарні крильця маю. (Метелик)
III. По відомлення теми і мети уроку
— Тема нашого уроку — «Рослини і тварини луків».
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 129–131)
— Пригадайте, які тварини мешкають на луці.
— Що таке лука? Доведіть, що влітку лука нагадує барвистий килим.
— Розгляньте фотографії на с. 129. Які трави можна зустріти на луці? Розкажіть, що ви про них прочитали.
— Розгляньте фотографії на с. 130. Яких птахів можна побачити на луці? Розкажіть про них.
Перевір себе
— Яку місцевість називають лукою?
— Які рослини ростуть на луках? За якими ознаками їх можна розпізнати? Під час розповіді скористайся фотографіями.
— Чому на луках багато комах, птахів?
— Як люди використовують луки?
— Складіть ланцюг живлення у живій природі на луці влітку.
— Прочитайте розповідь (с. 131). Висловіть власну думку. Хто з дітей має рацію? Чому луку треба берегти, так само як і ліс, парк, водойму?
Підсумок. Лука — частина природи, де живуть різні рослини і тварини. Луки треба берегти.
2. Фізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. С кладання правил поведінки на луках
— Чи може хто-небудь знищити луки? (Людина)
— Чим вона може завдати шкоди? (Рвати траву, знищувати квіти, комах, спалювати траву, бездумно ловити тварин.)
— Що ми можемо зробити, щоб зберегти рослини і тварин луків? (Дотримуватися правил поведінки на луках.)
Правила поведінки на луках
1) Не рвіть оберемки квітів.
2) Не ловіть метеликів, не розорюйте гнізда джмелів. Без цих комах у багатьох рослин не відбудеться опилення — не буде плодів і насіння.
3) Не знищуйте гусінь. Більшість з них жодної шкоди людині не завдають.
4) Не підпалюйте на луках суху торішню траву. У вогні гинуть підземні частини багатьох рослин, сонечка, джмелі, гнізда птахів.
5) Бережливо ставтеся до птахів, ящірок, жаб. Якщо їх не стане, комахи знищать рослини.
2. Р обота в парах (див. Додаток на с. 132)
3. Г ра «Четвертий “зайвий”»
— У кожній групі підкресліть «зайве» слово, поясніть свій вибір.
- Бабка, коник, перепілка, сонечко.
- Жаба, метелик, джміль, жук.
4. Г ра «Переставлені склади»
— Переставте склади так, щоб утворилися слова — назви тварин і рослин, що зустрічаються на луках.
БА ЖА, РА ВЕЛЬ ЖУ, ШИ НА НЮ КО, РЕ ПЕ ПІЛ КА,
КАЧ ДЕР, КА Я ЩІР, КА ЛЕ ЛЕ, ТИ КРО
(Жаба, журавель, конюшина, перепілка, деркач, ящірка, лелека, кроти)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які рослини луків ви запам’ятали?
— Які живі істоти зустрічаються на луках?
— Як людина впливає на луки?
— Як треба охороняти луки?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар