четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Апостроф. Правило вживання апострофа

Українська мова 2 клас

Тема: Апостроф. Правило вживання апострофа

Мета: поглибити знання учнів про апостроф; вчити правильно вимовляти, читати і списувати слова з апострофом; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; формувати пізнавальні інтереси.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 64, вправа 173)
— Які слова з подовженими м’якими приголосними ви підкреслили?
— Яке слово ви поділили для переносу по-різному?
— Ч ому не підкресленим залишилося слово неодмінно?
2. Г ра «У два стовпчики»
— Запишіть спочатку слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки, а потім — ті слова, у яких вони пом’якшують попередній приголосний.
Ясен, лялька, юшка, поїзд, стоїть, тюльпан, ллє, єнот.
— Які звуки можуть позначати букви я, ю, є, ї?
— Скільки звуків позначають ці букви у словах кожного стовпчика?
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати і писати слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки після твердих приголосних.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 64–65)
Вправа 174
— Відгадайте загадку. (Апостроф)
— Запишіть слово апостроф. Вимовте останній звук, підкресліть букву, що його позначає, назвіть її.
Вправа 175
— Прочитайте слова. Після апострофа на місці букв я, ю, є, ї чітко вимовляйте по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].
— Спишіть слова. Підкресліть букви, між якими стоїть апостроф.
— Зробіть висновок, після яких букв і перед якими ставиться апостроф.
— Звірте свій висновок з правилом на с. 67.
Вправа 176
Учні читають і списують словосполучення, пояснюють уживання апострофа в словах.
Усно складають речення з поданими словосполученнями.
Візьміть до уваги!
Букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки.
Вправа 177
— Прочитайте і спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.
— Назвіть однакові букви в словах пір’я і моря. Зробіть висновок, чи однакові звуки позначено цими буквами?
— Складіть звукові моделі цих слів.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Г ра «Обведи потрібне»
— Обведіть букви, після яких може ставитися апостроф.
д, г, б, п, в, л, ф, м, т, р
2. Г ра «За алфавітом»
Спишіть слова за алфавітним порядком. Поставте наголос.
П’ять, б’ють, здоров’я, солов’ї, полум’я, рюкзак, м’ята, реп’ях, пір’я.
— Поясніть уживання апострофа в словах.
3. Г ра «З якої казки?»
— Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, з якої казки цей уривок.
Напоїла курочка півника м’ятою, приклала гірчичник,— і пройшло.
— Спишіть, підкресліть букви, між якими стоїть апостроф.
4. Р обота над загадками
— Прочитайте і відгадайте загадки. Випишіть слова з апострофом.
- Сам маленький, а шубка дерев’яна.
- Люблять мене, поважають, а б’ють мене, коли грають.
— Складіть звукову модель слова б’ють.
5. К оли так кажуть?
— Слова з апострофом слід читати так, щоб після твердих приголосних перед я, ю, є, ї звучав [й].
Робить п’яте через десяте. (Робити як-небудь.)
— Спишіть, поділяючи слова для переносу. Поставте наголос.
— Як треба переносити слова?
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Як вимовляються приголосні перед апострофом? Наведіть приклади.
— Перед якими буквами пишеться апостроф? Наведіть приклади.
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар