четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Закріплення вивченого про подовжені м’які приголосні звуки

Українська мова 2 клас

Тема: Закріплення вивченого про подовжені м’які приголосні звуки

Мета: узагальнити знання учнів про подовжені м’які приголосні звуки та правила написання слів із ними; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 63, вправа 170)
— Прочитайте слова з подовженими м’якими приголосними звуками.
— Як ви їх поділили для переносу?
2. Г ра «Прочитай — запиши»
— За допомогою звукових моделей прочитайте і запишіть слова.
[л’:е], [багат’:а], [вуг’іл’:а], [суд’:а], [нас’ін’:а], [зан’ат’:а], [взут’:а], [мал’уван’:а].
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 63–64)
Вправа 171
— Розкажіть, що ви знаєте про туризм і туристів.
— Прочитайте поради туристу.
— Які слова в порадах туристу стосуються теми, яку ми вивчаємо?
Вправа 172
— Прочитайте народні прикмети.
— Спишіть їх. Підкресліть слова з подовженими м’якими приголосними. Поясніть їх правопис.
— Складіть звукові моделі підкреслених слів.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Г ра «“Зайве” слово»
— Підкресліть «зайве» слово. Поясніть свій вибір.
Волосся, життя, багаття, п’ятниця, ллє, малювання.
2. Г ра «Добери слово»
— До поданих ознак доберіть слова з подвоєними приголосними.
Чорне — золоте —
чисте — цікаве —
міцні — велике —
3. Г ра «Добери прислів’я»
— Вставте у прислів’я пропущені слова з подвоєними буквами.
Дерево міцне ____, а людина — ____.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які правила написання слів повторили на уроці?
— Яке завдання було найскладнішим?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар