четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації

Українська мова 2 клас

Тема: Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації

Мета: закріпити знання учнів про будову тексту, його складові частини; навчати спостерігати за роллю абзаців у тексті, переказувати діалогічний текст за особами; складати текст за початком і кінцівкою; розвивати мовлення учнів; виховувати почуття чесності, бажання допомагати літнім людям.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 83, вправа 215)
— Прочитайте речення, в кінці яких стоїть знак питання.
— Прочитайте речення, в кінці яких стоїть знак оклику.
— Як можна перенести слова візьму, булькне?
— Ч ому в дідуся був сумний настрій? Які речення це пояснюють?
2. Ф ронтальне опитування
— Що таке текст? З яких частин він складається?
— Як слід писати кожну частину тексту?
3. Г ра «Зроби висновок»
Учитель читає речення, а діти визначають, до якої частини тексту вони належать.
— Спробуйте за прочитаними частинами зробити висновок — про що йтиметься в тексті далі.
- Це побачив Василько. Він узяв пташку додому. Доглядав її і годував. Скоро крило зажило. (Це основна частина.)
— Придумайте зачин і кінцівку тексту.
- Улітку Оксанка з подружками часто ходила в ліс по гриби та ягоди. Одного разу... (Це зачин.)
— Як ви гадаєте, що було далі?
- Бабуся подякувала дітям і пригостила їх горішками. (Це кінцівка.)
— За що могла подякувати бабуся дітям?
III. По відомлення теми й мети уроку
— Сьогодні ми продовжимо працювати над текстами. Поговоримо про роль абзаців у тексті. Будемо вчитися переказувати текст за особами; складати текст за початком і кінцівкою.
IV. Закріплення знань
1. В иконання вправи 216 (с. 83)
1) Читання уривка казки вчителем, передача голосом розмови двох білочок та слів лисички.
2) Читання уривка казки учнями.
3) Робота над основною частиною тексту; читання за особами.
4) Переказування казки в особах.
— Доберіть до казки заголовок і початок.
— Ч ому лисичці вдалося перехитрити білочок?
— Який висновок повинні зробити для себе обидві білочки?
— Ч ого навчає ця казка?
5) Самостійна робота.
— Запишіть початок казки в зошити.
Зразок. Під великим старим горіхом сперечалися дві білочки.
2. Р озвиток мовлення. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі
ілюстрації (с. 84, вправа 217)
— Прочитайте початок розповіді. Про що ви дізналися?
— Ч и можна зрозуміти, про що йтиметься в тексті далі?
— Прочитайте кінцівку. Про що в ній ідеться?
— Яка частина тексту відсутня?
— Складіть її за малюнком на с. 87 підручника.
— Спишіть кінцівку розповіді.
— А як ви ставитеся до літніх людей?
3. Ф ізкультхвилинка
4. Р обота з дидактичним матеріалом (див. Додаток на с. 90)
5. Ч итання пам’ятки з таблиці
Пам’ятай!
Текст можна поділити на абзаци. Абзац включає одне або декілька речень. Ці речення зв’язані між собою за змістом. Абзаци також зв’язані між собою за змістом. Кожний абзац починається з нового рядка.
5. Ц ікаво знати!
Абзац ще називають червоним рядком. Є такий вислів: «Пишемо з червоного рядка». Чому рядок, з якого починається абзац, називають червоним, а не білим або синім? А ось чому. У давні часи книги переписували від руки. Перед писарем стояло дві чорнильниці. У одній чорнило — чорне, а в другій — червоне. Весь текст писали чорним чорнилом, а коли починали писати нову сторінку, міняли пензлика і малювали гарний візерунок першої літери червоним кольором. Червоний рядок — це означало гарний рядок. Отже, абзац — це частина тексту від одного червоного рядка до іншого.
— Ч и будь-яка частина тексту може починатися з абзацу? (Ні, тільки та, в якій є головна думка.)
6. В иконання вправи 218 (с. 84–85)
— Відгадайте загадку. Хто це? (Кіт — кит)
— Прочитайте текст. Що цікавого ви дізналися з тексту?
Робота в парах
— Поставте одне одному запитання по тексту і дайте на них відповіді.
Каліграфічна хвилинка
п’я ся де п’ятдесят
— Спишіть назви чисел, які зустрілися в тексті. (Тридцять три, п’ятдесят, чотири)
Взаємоперевірка робіт.
V. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які відкриття ви зробили для себе на уроці? З яким настроєм завершуємо наш урок?
Діти піднімають розділові знаки:
? — не все зрозумів, потрібна допомога;
. — урок сподобався;
! — все зрозумів, було цікаво.
VI. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар