субота, 26 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

Українська мова 2 клас

Тема: Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

Мета: закріплювати знання учнів про типи речень за метою висловлювання; вчити інтонаційно виділяти в реченнях слова, найважливіші для висловлення думки; розвивати вміння узагальнювати, порівнювати; виховувати бажання допомагати пернатим друзям.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 93, вправа 238)
— Прочитайте записане речення.
Робота в парі
Один учень ставить запитання із вправи 238, а інший — відповідає.
2. Р обота над загадкою

Хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа —
В них таке смачненьке м’ясо...
Вовку — братку я сестриця,
А зовуть мене... (лисиця).
3. Г ра «Знаки загубилися»
— Лисичка бігла, хвостиком махнула, знаки в реченнях зачепила. Відновіть текст, розставте розділові знаки. Запишіть текст у зошити. Ми ходили до зимового лісу... Дерева і кущі виблискують на сонці від морозу... Хто ж це їх пофарбував... Та це ж чарівниця — зима...
— Прочитайте розповідні неокличні речення.
— Прочитайте питальне речення.
— Прочитайте розповідне окличне речення.
4. Г ра «Мікрофон»
— Що виражає речення?
— Які речення називаються розповідними?
— На які групи за інтонацією діляться розповідні речення?
— Які речення називаються питальними?
— Який знак ставиться в кінці питального речення?
III. По відомлення теми й мети уроку
— Сьогодні ми продовжимо працювати над розповідними і питальними реченнями. Вчитимемося виділяти в реченні слова, які є найважливішими для вираження думки.
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. В иконання вправи 239 (с. 93)
— Прочитайте виразно вірш.
— Кого побачила автор біля годівниці?
— Що її здивувало у поведінці горобчика?
— Прочитайте питальні речення. Виділене слово вимовляйте з більшою силою голосу.
— Дайте повні відповіді на запитання.
— Запишіть їх у зошити.
Висновок. Коли ми запитуємо, то підвищуємо голос на тому слові, яке показує, про що запитуємо.
— Як ви допомагаєте пташкам узимку?
2. Т ворче завдання
— Прочитайте текст. Поставте запитання до виділених слів, використовуючи слова-«чомучки»: Хто? Де? Хто? Які? Один учень запитує, інший відповідає, і навпаки.
Славко захворів. Він лежить у лікарні. Петрик і Наталка допомагають йому вчити уроки. Гарні друзі у Славка!
— Запишіть питальні речення.
3. Ф ізкультхвилинка
4. Р обота над скоромовкою
— Прочитайте скоромовки спочатку повільно, а потім — швидко (с. 93, вправа 240).
— Яке слово в скоромовці однаково читається зліва направо і справа наліво?
— Які інші слова, що так само читаються, ви знаєте? (Алла, Пилип, око, корок, піп, тут, зараз)
5. І нтонування питальних речень. Учись виразно читати! (с. 93–94, вправа 241)
— Прочитайте питальне речення так, щоб одержати відповідь, подану в дужках.
Учора малята проводили ранок казок? (Так, проводили.)
Учора малята проводили ранок казок? (Так, учора.)
Учора малята проводили ранок казок? (Так, ранок казок.)
Учора малята проводили ранок казок? (Так, малята.)
— Спишіть питальне речення.
— Запишіть одну з відповідей, яка вам найбільше сподобалася.
6. Г ра «Зачаровані слова»
А в т о м о б і л ь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
345 9634 1345 78910 58910 315 289 23451
V. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які речення називаються питальними?
— Що ставимо в кінці питального речення?
— Ч им відрізняється питальне речення від розповідного?
— Який вид роботи вам найбільше сподобався на уроці?
VI. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар