вівторок, 22 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах

Українська мова 2 клас

Тема: Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах

Мета: закріплювати знання учнів про тверді та м’які приголосні в словах; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слова; виховувати охайність.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 53, вправа 149)
— Розкажіть напам’ять вірш.
— Вимовте кожен приголосний звук у виділених словах.
— Які різні звуки в цих словах позначає буква л?
— Яка буква вживається для позначення м’якості приголосного звука [л] у слові полю?
2. С кладання речення
— Побудуйте речення із поданих слів. Підкресліть буквосполучення ьо.
Не відкладай, на, роботи, завтра, сьогоднішньої.
3. Г ра «Заміни звук»
— Замініть тверді приголосні пом’якшеними. Прочитайте утворені слова.
Бик (бік), вити (віти), умити (уміти), пити (піти), миша (Міша), била (біла), бий (бій), мий (мій).
— Складіть речення зі словами мий, мій.
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 54–55)
Вправа 150
— Візьміть участь у діалозі вчителя з учнями.
— Потренуйтеся читати діалог в особах (учителя й учнів).
— Виконайте звуко-буквений аналіз виділених слів.
Слово про слово
Льон — однорічна або багаторічна трав’яниста рослина, зі стебел якої виготовляють волокно.
Бавовник — рослина з насінням, з якого виробляють пряжу.
2. Ф ізкультхвилинка
Станем в коло, дітвора,
Дітвора, дітвора.
До ялинки вже пора,
Нам пора, нам пора.
Станем в коло й покружляєм,
Покружляєм, покружляєм.
Зупинились й поплескаєм,
Поплескаєм, поплескаєм.
Тупаємо ніжками,
Мов йдемо доріжками.
Наче зайчики, йдемо,
Ідемо ми, ідемо.
Поплигали, поскакали
І за парти посідали.
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Г ра «Утвори слова за зразком»
Один Багато
день деньок
пень
кінь
опеньки
2. Т ворче списування
— Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Поставте над словами наголос.
С годні, т хкає, сл зи, л дяник, л тчик, с мий, бад рий, в сна, оз рце, н бесний, з мовий, кал ндар, дорі ка, соло кий.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які букви не можна писати після букв, що позначають тверді приголосні букви?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар