вівторок, 22 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Урок роз витку зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і віршем Г. Чо рнобицької «Не бруднити книжки»

Українська мова 2 клас

Тема: Урок роз витку зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і віршем Г. Чо рнобицької «Не бруднити книжки»

Мета: закріплювати навички правильної вимови та написання слів із подовженими приголосними звуками; розвивати мовлення; виховувати бережливе ставлення до книжок.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 61, вправа 166)
— Прочитайте слова, у яких є подовжені приголосні звуки, за абеткою.
2. Р обота над загадкою

Дуже я потрібна всім:
І дорослим, і малим.
Всіх я розуму учу,
А сама завжди мовчу. (Книга)
— У слові-відгадці вимовте приголосні звуки, назвіть букви.
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Ч итання вірша Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»
НЕ БРУДНИТИ КНИЖКИ
Це була чистенька книжка,
А тепер брудна вже стала.
Може, киця, може,
Мишка уночі її читала?
Чуєш, кицю? Чуєш, мишко?
Не годиться так робити!
Як читати хочеш книжку,
Спершу лапки слід помити.
— До кого звертаються у вірші? Яку пораду отримала мишка?
— Ч ого боїться книжка?
2. Ч итання звернення книги до читача
— Послухайте звернення книги до читача: «Чи є у тебе бажання скористатись моїми порадами? Якщо є — пам’ятай: бажання — велика сила: за ним ідуть дія і праця. А їх завжди супроводжують успіх і радість досягнень. Бажаю тобі успіхів, радості і досягнень».
— Діти!
Коли б книга ожила і раптом заговорила, то ось що вона сказала б вам: «Будь ласка, не беріть мене брудними руками, мені соромно, якщо мене потім візьмуть інші. Не малюй мене пером і олівцем — це так некрасиво! Не ставте на мене лікті і не кладіть розкритою обличчям униз. Якщо ви закінчили читати, не робіть поміток нігтями, не загинайте куточків сторінок, а покладіть закладку!»
3. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Р обота в парах
— Складіть поради щодо користування книжкою, використовуючи слова з довідки: не, малюйте, не пишіть, у, кладіть, їжу, біля, мийте, руки, перед, читання, листки, загинайте, книжки, закладка, користуйтеся.
2. Ч итання складених порад
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які поради щодо користування книжкою ви запам’ятали?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар