пʼятниця, 25 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Роз повідні речення. Роз ділові знаки в кінці роз повідного речення

Українська мова 2 клас

Тема: Роз повідні речення. Роз ділові знаки в кінці роз повідного речення

Мета: дати учням уявлення про розповідне речення; формувати навички інтонування розповідних речень; розвивати мовлення, пам’ять, увагу учнів; виховувати любов до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 90, вправа 230)
— Прочитайте речення, які ви склали зі слів кожного рядка.
— Запишіть на дошці звукові моделі слів теплі краї.
2. Р обота з деформованим текстом
— Красуня зима ходить луками, лісами і полями. Пролетіла вона і над нашим містом. І вам школярам надіслала повідомлення на сніжинках. Але віхола переплутала слова. Розставте слова так, щоб вийшли речення.
Дерева, шати, білі, одягли.
Скував, річку, мороз, міцний.
Сніговою, під, ковдрою, звірі, сплять.
Перевірка.
— Які звірі не впадають у сплячку?
3. С ловникова робота
— Відгадайте загадку.
- Влітку наїдається, а взимку висипається? (Ведмідь)
— Скільки складів у цьому слові?
— Виконайте його звуко-буквений аналіз.
4. К аліграфічна хвилинка
Вв ве вед мі ідь
— Запишіть каліграфічно прислів’я, поясніть його зміст.
У ведмедя десять пісень, і всі про мед.
III. По відомлення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з розповідними реченнями, з розділовими знаками в кінці таких речень, а також будемо вчитися вимовляти ці речення з правильною інтонацією.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. П ояснення вчителя
Настав казковий вечір.
Настав казковий вечір!
— Прочитайте перше речення. Про що в ньому розповідається?
— А щоб дізнатися, який знак ставимо в кінці цього речення, відгадайте загадку.
Маленька, менша від мачини,
Ні з ким не стану на борню,
А при читанні, коли треба,
Й людини мову зупиню. (Крапка)
Д. Білоус
— То що ставимо в кінці розповідного речення?
Висновок. Речення, в якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставиться крапка.
Цвітуть сади. Шумлять гаї.
Це речення розповідні.
Розкажуть щось тобі й мені,
І крапку ставимо в кінці.
— Прочитайте друге речення. Про що говориться в другому реченні? (Настав казковий вечір!)
— Ч им відрізняється друге речення від першого? (Розділовими знаками.)
— Що стоїть у кінці другого речення? (Знак оклику.)
Висновок. Якщо розповідне речення вимовляється з особливим почуттям, із захопленням, радістю, то в кінці такого речення ставиться знак оклику.
2. В иконання вправи 231 (с. 90)
— Прочитайте виразно текст.
— Із скількох речень складається перша строфа вірша?
— Про що йдеться в кожному з них?
— Як потрібно читати останнє речення? (З особливим почуттям, із захопленням.)
— Яким словом у другому реченні замінено слово сніжок?
3. Ознайомлення із правилом (с. 90)
— Яке речення називається розповідним?
— Що ставимо в кінці розповідного речення.
— Наведіть приклади власних розповідних речень.
4. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань (див. додаток на с. 104)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які речення називаються розповідними?
— На які групи розподіляються розповідні речення за інтонацією?
Для підбиття підсумку діти обирають одне з речень:
- Я задоволений, але...
- Я дізнався...
- Я не задоволений, тому що...
- У мене гарний настрій, тому що...
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар