четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне оз найомлення зі словами звертаннями

Українська мова 2 клас

Тема: Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне оз найомлення зі словами звертаннями

Мета: дати учням уявлення про залежність сили голосу і швидкості мовлення від мовленнєвої ситуації; розвивати вміння користуватися у своєму мовленні словами-звертаннями; володіти у процесі читання монологічних і діалогічних текстів силою голосу і темпом мовлення, наближеним до природного говоріння і спілкування; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 74, вправа 197)
— Назвіть пропущені букви в словах слон, лисиця, ведмідь.
— Усно опишіть лисицю.
— Прочитайте записані слова за алфавітом. (Виразно, ганок, дитина, завдання, олень, читання, шофер)
2. Г ра «Знавці мови»
Клас об’єднується у групи. Кожна група отримує запитання. Після обговорення група дає відповіді на запитання. Виграє та група, яка дасть більшу кількість правильних відповідей.
Картка 1
— Яке мовлення — усне чи писемне — з’явилося раніше? (Усне)
— Що спонукало людей до створення мови? (Бажання розуміти одне одного.)
Картка 2
— Якими знаками ми користуємося, щоб записувати слова? (Буквами)
— А для чого нам потрібна мова?
Картка 3
— Які мови є спорідненими до української мови?
— Як потрібно ставитися до своєї мови?
Картка 4
— Хто володіє усним мовленням? (Той, хто вміє говорити, хто знає мову.)
— Яке значення для людини має писемне мовлення?
III. По відомлення теми, мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р озв’язування проблемної ситуації «Від чого залежить сила нашого голосу?»
Слухання колискової пісні «Котику сіренький» (діти підспівують).
— Як ви співали колискову пісню? Чому?
— А як ви будете розмовляти в музеї, в церкві? Обґрунтуйте свої відповіді.
— Ч и завжди ви говорите тихо?
— Інколи вам хочеться покричати. Де ви можете це зробити? (На стадіоні.)
— Отже, ми розв’язали проблему. Сила голосу залежить від мовленнєвої ситуації.
2. Р обота за підручником (с. 74–76)
Вправа 199
— Розгляньте малюнки. Де знаходяться діти на першому малюнку? (У бібліотеці.)
Словникова робота
Бібліотека — установа, де збираються книги, журнали, газети для громадського користування.
— Як можна спілкуватися у бібліотеці? (Пошепки)
— Складіть і запишіть речення про те, що зображено на першому малюнку. (Петрик і Мар’янка у бібліотеці. Петрик пошепки звертається до Мар’янки.)
— Що зображено на другому малюнку?
— А як потрібно відповідати на уроці? (На уроці потрібно відповідати звичайним голосом.)
Вправа 198
Гра «Хто швидше?»
— Прочитайте скоромовку в різному темпі.
— Який звук найчастіше повторюється в скоромовці? ([з])
— Які різні приголосні звуки вимовляємо у словах заліз і злізь?
— Побудуйте звукові моделі перших двох слів і порівняйте їх. Так ми говоримо!
— Поясніть, коли так говорять: «Строчить, як з кулемета», «Треба тягти за язик»?
3. Ф ізкультхвилинка
V. Закріплення вивченого матеріалу (див. додаток на с. 60)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Від чого залежить сила голосу і швидкість мовлення?
— Як треба розмовляти в автобусі, на стадіоні?
— За допомогою яких знаків на письмі виділяються слова-звертання?
Гра «Упіймай помилку»
— Виправте помилки.
Дмитрик (у) прочитай, будь ласка, вірш.
Олена (о) Михайлівна (о), дозвольте зайти до класу.
Україна (о)! Ти моя молитва...
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар