вівторок, 22 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: По довжені м’які приголосні звуки, поз начення їх на письмі

Українська мова 2 клас

Тема: По довжені м’які приголосні звуки, поз начення їх на письмі

Мета: навчати учнів правильно вимовляти та переносити слова з подовженими м’якими приголосними звуками; формувати навички грамотного письма; виховувати почуття дружби, товаришування.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 57, вправа 155)
— Прочитайте уривки з віршів.
— Назвіть слова в рядках, які закінчуються однаково.
— Які звуки в цих словах однакові?
— Замість якого слова в одному з уривків ужито слово він? Поясніть, з якою метою.
2. Г ра «Порівняй!»
— Визначте кількість звуків у словах і поставте знаки «<», «>», «=».
Сіно = сани син синь сон дощ
Щітка > кішка дзиґа мотив джміль парта
Рак мак щит вуж гора нора
Лось ліс гриб гість щиглик дзвоник
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 57–58)
Вправа 156
Учні читають речення.
— У яких виділених словах м’які приголосні звуки вимовляються подовжено?
— Спишіть парами виділені слова. Зробіть висновок, як позначається на письмі м’який подовжений звук.
— Звірте свій висновок з правилом на с. 57.
Вправа 157
Учні читають слова. Звуки, позначені двома однаковими буквами, вимовляють подовжено.
— Спишіть слова. Підкресліть букви, які позначають м’які подовжені звуки.
— Визначте, скільки звуків і скільки букв у слові читання. Прочитайте зразок відповіді.
Візьміть до уваги!
Подовження звука у звуковій моделі позначається двокрапкою.
Вправа 158
Учні читають вірш.
— Розкажіть, як онук ставиться до своєї бабусі. Доведіть словами вірша.
— Назвіть слова з подовженими м’якими приголосними звуками.
— Складіть звукові моделі цих слів.
Вправа 159
— Утворіть слова за зразком і запишіть парами.
— Складіть і запишіть речення з одним із утворених слів.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
Утворіть слова за схемою. Запишіть їх за алфавітним порядком.
ПЛА ГІ
БАГА ВУГІ
ВЗУ ТТЯ ЗІ ЛЛЯ
СМІ БАДИ
ЖИ ПРОВА
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Як позначається подовження звука у звуковій моделі?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар