четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом

Українська мова 2 клас

Тема: Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом

Мета: навчати учнів уживати апостроф після твердих приголосних б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки, переносити слова з апострофом; розвивати мовлення, мислення; виховувати сумлінне ставлення до навчання.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 65, вправа 178)
— Поясніть уживання апострофа у словах.
— Прочитайте речення, яке відповідає схемі.
2. Г ра «Допоможи Незнайкові»
— Прочитайте слова. Чи подобається вам їх звучання? Запишіть слова без помилок.
Буряк, ряд, бурян, подвіря, Рябко, піря.
— Ч ому в одних словах поставили апостроф, а в інших — ні?
— Підкресли букви, між якими стоїть апостроф.
3. Г ра «З якої казки?»
— Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, із якої казки цей уривок.
На ранок баба набрала мичок і погнала солом’яного бичка пасти.
— Спишіть. Поставте наголос.
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вимову слів з апострофом перед я, ю, є, ї.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 66)
Вправа 179
— Прочитайте речення.
— Спишіть, вставляючи за потреби пропущені букви або апостроф.
— Виконайте звуко-буквений аналіз виділених слів.
Вправа 180 (робота в парах)
Учні читають вірш, роблять висновок із прочитаного.
— Прочитайте висновок поета. Як ви його розумієте?
— Випишіть слова з апострофом. Поясніть одне одному їх написання.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Р обота над загадками
— Прочитайте та відгадайте загадки. Випишіть слова з апострофом.
- Хвіст гачком, ніс п’ятачком. (Свиня)
- Скручений, зв’язаний, та не плаче, а по хаті скаче. (Віник)
— Поясніть уживання апострофа в словах.
2. С писування
— Прочитайте слова. Спишіть, вставляючи за потреби апостроф.
П ять, дев ять, десять, б ють, реп ях, р юкзак, р ядно, бур як, бур я, весілл я, черв ячок.
— Поясніть уживання апострофа в словах.
— Складіть звукову модель слова дев’ять.
3. Запис слів з апострофом під диктування
Пір’я, буря, в’юн, гравюра, б’ють, бюро, матір’ю, рюкзак, бар’єр, Рєпін, сім’я, духмяний.
— Прочитайте слова, у яких поставили апостроф. Поясніть його вживання.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Після яких приголосних ставиться апостроф?
— Скільки звуків позначають букви я, ю, є, ї після апострофа?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар