понеділок, 21 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

Українська мова 2 клас

Тема: Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

Мета: поглибити знання учнів про тверді та м’які приголосні звуки; вчити позначати м’якість приголосних знаком м’якшення (ь); розвивати зв’язне мовлення; виховувати бережливе ставлення до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання
Учні читають складені казки.
2. Г ра «Віконечка»
— Вставте пропущені я, ю, є. Підкресліть букви, якими позначені м’які приголосні звуки.
Гал , т льпан, ранн , Л дмила, Вал , трет , кл ч, л ди, Ол , за ць, Тол , школ р, Натал .
— Поділіть на склади дужками знизу слова — імена людей.
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 49–50)
Вправа 136
Учні читають вірш, виписують слова зі знаком м’якшення, пояснюють їх написання.
— Поділіть ці слова для переносу.
Слово про слово
Гаптувати — вишивати шовковими, вкритими тонким шаром золота чи срібла нитками.
Вправа 137
Учні списують слова, поділяючи їх для переносу.
— У кожному слові назвіть м’який приголосний звук, позначений двома буквами.
Відповідайте так: «У слові батько м’який звук [т’] позначено двома буквами — “те” і “знаком м’якшення”».
Вправа 138
Учні відгадують загадку, виконують звуко-буквений аналіз виділеного слова за зразком.
— Знайдіть у загадці двоскладове слово, яке не можна поділити для переносу. (Її) Чим цікаве це слово?
Вправа 139
Учні читають прислів’я, вставляючи пропущені букви.
— Запам’ятайте написання виділених слів.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Г ра «Добери слово»
— Доповніть речення потрібними за змістом словами.
Від нашого села до Києва далеко, а до Харкова — ...
2. Г ра «Допоможи Незнайкові»
— Прочитайте. Знайдіть і виправте помилки, допущені Незнайкою у диктанті. Осінь, окун, пенки, пальто, серпень, тільки, у ньйого, сьйогодні, альбом, колори, тінь, маленький, знайомий, бадьорий, синька.
— З окремими словами (на вибір) складіть розповідне, питальне і спонукальне речення. Запишіть їх.
3. Р обота над прислів’ями
— Прочитайте прислів’я. Як ви його розумієте?
— Підкресліть букви, що позначають тверді приголосні.
- Мудрим ніхто не народився, а навчився.
— Підкресліть букви, що позначають м’які приголосні.
- Биків люблять за роги, а людину — за слово.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Ч ого навчалися на уроці?
— Які букви позначають м’який звук у слові альбом?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар