пʼятниця, 4 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Поз начення м’якості приголосних перед [о] знаком м’якшення. Перенос слів із ь

Українська мова 2 клас

Тема: Поз начення м’якості приголосних перед [о] знаком м’якшення. Перенос слів із ь

Мета: поглибити знання учнів про тверді та м’які приголосні звуки; вчити позначати м’якість приголосних знаком м’якшення (ь); розвивати зв’язне мовлення; виховувати позитивні риси характеру.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 47, вправа 131)
— Прочитайте загадку разом із відгадкою.
— Які пропущені букви ви вставили?
— Підкресліть у словах букви перед знаком м’якшення.
— Які звуки позначають підкреслені букви перед знаком м’якшення?
2. Г ра «Додай букву»
— До поданих слів допишіть букву, що не позначає звука. Чи змінилося їх значення?
Лан — лань рис — ...
Син — ... полин — ...
— З однією парою слів складіть речення.
3. Р обота над скоромовкою
— Прочитайте скоромовку. Спишіть.
— Поділіть слова (дужечками знизу) на склади.
Лиска лащить лисеня, а лосиха лосеня.
Лев ласкаво лапою левенятко ляпає.
— У яких словах є м’які приголосні звуки?
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 47–48)
Вправа 132
Учні читають прислів’я, вимовляють у виділених словах звуки і називають букви.
— Що позначає знак м’якшення у цих словах?
— Доберіть до слів поганий, біда протилежні за значенням.
Пригадайте!
М’якість приголосного перед о позначається знаком м’якшення (ь): льон, бадьорий.
Вправа 133
Учні читають вірш, називають пропущені букви.
— Розкажіть, до кого і до чого звертається поет.
— Визначте кількість звуків і букв у слові синьому.
— Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 48.
Вправа 134
Учні читають та списують речення, вставляючи пропущені букви. Пояснюють, що позначає знак м’якшення у слові польових.
Слово про слово
Половіли — достигаючи, набували жовтого кольору.
2. Ф ізкультхвилинка
Всі піднесли руки — раз!
На носках стоїть весь клас.
Два — присіли, руки вниз,
На сусіда подивись.
Раз! — і вгору,
Два! — і вниз,
На сусіда подивись.
Будем дружно ми вставати,
Щоб ногам роботу дати.
Раз — присіли, два — піднялись.
Хай мужніє ваше тіло.
Хто старався присідати,
Може вже відпочивати.
V. Уз агальнення й систематизація знань
— Прочитайте. Вставте пропущені букви. Підкресліть слова зі знаком м’якшення.
Мама дон ку колисала, гарну пісен ку співала. Тонен кий, прозорий льодок укрив калюжі. Коло пен ків ростут мален кі опен ки.
— Поділіть на склади для переносу виділені слова.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
Гра «Твердий — м’який»
Учні розподіляються на дві команди: хлопчики — дівчатка. Перша команда називає склади з твердими приголосними звуками, друга — з м’якими.
— Які букви не можна писати після букв, що позначають тверді приголосні букви?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар