четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: До бирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту

Українська мова 2 клас

Тема: До бирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту

Мета: навчати учнів добирати заголовки до текстів, встановлювати їхню відповідність змісту того чи іншого тексту; розвивати усне мовлення, вміння будувати зв’язні висловлювання; виховувати бережливе ставлення до книжок.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 80–81, вправа 209)
— Який заголовок обрали до тексту?
— Поясніть значення слова ґроно. Вимовте звуки у цьому слові.
— Замініть слово ґроно близькими за значенням словами. (Кетяг, китиця)
2. Р обота над деформованим текстом
— Запишіть речення так, щоб вийшов текст. Доберіть до нього заголовок. Подули сильні вітри. Золотим килимом укрило воно землю. Прийшла золота осінь. Облетіло листя з дерев.
— З чого складається текст?
— Що можна дібрати до тексту?
— Як зв’язані між собою речення в тексті?
III. Мо тивація навчальної діяльності.
Повідомлення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці ми повправляємося у добиранні заголовків до текстів. Заголовок повинен відповідати змісту тексту. Прочитавши заголовок, людина має зрозуміти, про що йтиметься.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота над загадкою
Не кущ, а з листочками,
Не сорочка, а зшита.
Не людина, а всіх научає. (Книжка)
2. Б есіда за вправою 210 (с. 81)
— Які книги ви любите читати?
— Де вдома ви зберігаєте книжки?
— Які правила поводження з книгою ви пам’ятаєте?
— Запишіть назви улюблених книжок.
3. В иконання вправи 209 (с. 80)
— Доведіть, що це текст.
— Розкажіть, про яку лікарню йдеться в тексті.
— Із завдання 3 доберіть заголовок до тексту. Поясніть свій вибір. (Усі заголовки не зовсім зрозумілі, окрім третього.)
4. К аліграфічна хвилинка
кн иж ня лікарня книжка
Книжкова лікарня
5. В иконання вправи 211 (с. 81). Вправляння у стислому переказуванні тексту
— Прочитайте текст.
111
— Що означає слово бібліотека?
— Коротко розкажіть, про що йдеться в тексті.
— Доберіть заголовок.
— Закінчіть речення та запишіть його в зошити.
Слова у ній, їх ужито в тексті замість слів ..., ... (бібліотека, книги).
6. Ознайомлення з правилом зв’язку речень у тексті (с. 81)
— Ч ому потрібно уникати повторень одного й того самого слова у тексті?
7. Ф ізкультхвилинка
V. Закріплення та усвідомлення вивченого матеріалу
1. Р обота в групах
— Прочитайте текст.
— Доберіть заголовок з поданих варіантів.
— Обґрунтуйте свою відповідь.
Уже осінь. Білочка готується до зими. Цілий день вона носить жолуді, горіхи. Сушить і складає їх у своєму дуплі. З такими запасами не страшно звірятку взимку.
а) Білочка.
б) Осінь.
в) Осінні клопоти.
г) Скоро зима.
2. Г ра «Зоряний час»
— Відшукайте в слові бібліотекар інші слова. (Літо, біб, літак, лікар, рак, бібліотека, лак)
3. Н авчальний діалог «У бібліотеці»
— Уявіть, що ви прийшли в бібліотеку. Вам необхідно обміняти книгу.
— Складіть діалог за опорними словами та словосполученнями. (Здати, прочитав, сподобалася, найбільше сподобались, малюнки, причитати, про тварин, вибирай, на полиці)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Ч и сподобалося вам добирати заголовки до текстів?
— Хто був гостем на нашому уроці? (Книжка)
— Де зберігаються книги у нашій школі?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар