вівторок, 22 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Перенос слів із подовженими приголосними звуками

Українська мова 2 клас

Тема: Перенос слів із подовженими приголосними звуками


Мета: навчати учнів правильно писати слова з подовженими м’якими приголосними звуками, виконувати звуко-буквений аналіз; розвивати увагу; виховувати любов до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 58–59, вправа 160)
— Прочитайте прислів’я. Як ви їх розумієте?
— Назвіть слова з подовженими приголосними звуками. Поясніть їх написання.
— Доберіть до виділених слів слова за зразком: навчання — навчати.
2. Г ра «За алфавітом»
— Спишіть слова в алфавітному порядку. Запам’ятайте їх написання. Над словами поставте наголос.
Волосся, колосся, завдання, читання, суддя, насіння.
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 59–60)
Вправа 161
— Прочитайте слова.
— Поміркуйте, як їх можна поділити для переносу.
— Звірте свій висновок з правилом на с. 61.
— Поділіть слова для переносу по-різному.
— З двома словами (на вибір) складіть і запишіть речення.
Вправа 162
— Прочитайте прислів’я. Поміркуйте, чому ми так говоримо.
— Випишіть слова з подвоєними буквами, поділяючи їх для переносу.
— Усно виконайте звуко-буквений аналіз виділеного слова.
Так ми говоримо!
Знання — сонце, книга — вікно.
Вправа 163
Учні читають текст, виписують слова з подовженими приголосними звуками, вставляючи пропущені букви. Пояснюють їх написання.
— Виконайте звуко-буквений аналіз виділеного слова.
Вправа 164
— Прочитайте і відгадайте загадку.
— Прочитайте вголос виділені слова. Які звуки в них однакові? Вимовте звуки, якими ці слова відрізняються.
— Запишіть виділені слова, поділяючи їх для переносу.
Вправа 165
Учні читають жарт, оцінюють поведінку Миколи і Дмитрика.
— Ч и чемні ці хлопчики? Поясніть чому.
— Прочитайте і запам’ятайте пораду на с. 63.
— Складіть звукову модель виділеного слова. Поділіть його для переносу.
2. Ф ізкультхвилинка
Раз! Два! Час вставати,
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідаймо,
Швидко втому проганяймо.
П’ять! Шість! Засміялись,
Кілька раз понахилялись.
Зайчик сонячний до нас
Завітав у світлий клас.
Будем бігати, стрибати,
Щоб нам зайчика впіймати.
Прудко зайчик утікає
І промінчиками грає.
Сім! Вісім! Час настав
Повернутися до справ.
V. Уз агальнення й систематизація знань
— Ч ітко вимовте слова з подовженими м’якими приголосними звуками.
Полісся, волосся, колосся, узлісся, галуззя, мотуззя, змагання, навчання, проміння, каміння, вбрання, насіння, зілля, бадилля, рілля, Ілля.
— Складіть звукові моделі слів: волосся і насіння.
— Запишіть слова, поділивши їх для переносу. З одним зі слів складіть речення. Визначте і підкресліть у ньому головні слова. До кожного головного слова поставте питання.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— За яким правилом переносять слова з м’якими подовженими звуками?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар